Thủ tướng: "Công tác dân số và phát triển phải luôn là trọng tâm ưu tiên lâu dài của ngành y tế"

Thủ tướng: "Công tác dân số và phát triển phải luôn là trọng tâm ưu tiên lâu dài của...

Bước chuyển mình với công tác Dân số và Phát triển

Bước chuyển mình với công tác Dân số và Phát triển

“Quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với những người làm công tác dân số trên cả nước”

Quyết định được ban hành sẽ làm cho đội ngũ làm công tác dân số trên cả nước yên tâm...

Việt Nam chia sẻ bài học thành công chương trình Dân số-KHHGĐ với quốc tế

Đêm ngày 23/3 (giờ Hà Nội), Tổ chức Các Đối tác Dân số và Phát triển (PPD) phối hợp với...

Tác động của đại dịch COVID-19 tới vấn đề bất bình đẳng giới ở Việt Nam

Một báo cáo nghiên cứu mới công bố (đầu tháng 3/2021) của Tổ chức Lao động Quốc tế...

 

Ngày 11-7
05/01/2016   887497

Ngày hội giảm SRB
05/01/2016   589656

Trao giải Con gái thật tuyệt
31/12/2015   847379

HIVAIDS
28/12/2015   569651