BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Giới thiệu chung  

Báo Gia đình và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Bộ Y tế.

Địa chỉ: Tầng 14, 15, Lô D20 ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (84 - 4) 38 464038 - 38 235807 - 37 366031 - 37 366939

Fax: (84 - 4) 38 463556

VP Đại diện phía Nam, Fax: (84 - 8) 38 304995

E mail: toasoan@giadinh.net

Website: http://www.giadinh.net.vn

 

Quyết định số 107/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 của Tổng cục trưởng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Gia đình và Xã hội

 

 

Lãnh đạo Vụ/ Đơn vị

Tổng Biên tập

Trần Tuấn Linh

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Đức

 

Phó Tổng biên tập

Nguyễn Chí Long

 

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Vị trí và Chức năng:

1. Báo Gia đình và Xã hội (sau đây viết tắt là Báo) là cơ quan ngôn luận của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (sau đây viết tắt là Tổng cục), thực hiện chức năng báo chí, truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình, Báo hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và tôn chỉ mục đích ghi trong giấy phép hoạt động của Báo và quy định của Tổng cục trưởng.

2. Báo là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng và Kho bạc Nhà nước.

            3. Báo có trụ sở chính đóng tại Hà Nội.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển của Báo theo từng giai đoạn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép xuất bản.

3. Tổ chức biên tập, sản xuất, phát hành các sản phẩm báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình theo thẩm quyền.

4. Tổ chức thực hiện công tác xã hội, từ thiện, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên thuộc Báo; quản lý tài chính, tài sản được giao.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

7. Báo Gia đình và Xã hội được quyền:

a) Báo được thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức sự nghiệp công lập có thu theo quy định của pháp luật;

b) Báo được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Luật Ngân sách, Luật Báo chí và các nguồn khác theo quy định của pháp luật và của Tổng cục;

c) Tham dự các hội nghị của Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục; được lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực các đơn vị phụ trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Báo;

d) Ký kết các hợp đồng thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề và các hợp đồng kinh tế khác với các cơ quan ở Trung ương, địa phương và các đối tác kinh tế theo quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Thực hiện các quyền hạn của cơ quan báo chí theo quy định.