Năm 2013, quyền và sức khỏe sinh sản một lần nữa lại là chủ đề của cuộc tranh luận rộng rãi tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Trong suốt năm này, 39 bang đã ban hành 141 quy định liên quan đến quyền và sức khỏe sinh sản. Một nửa trong số những quy định mới này (70 quy định của 22 tiểu bang) tìm cách hạn chế tiếp cận các dịch vụ phá thai.

Trái hẳn với rào cản hạn chế phá thai, một số ít các bang đã thông qua các biện pháp mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Đáng chú ý nhất, bang California đã ban hành đạo luật mới cấp bang đầu tiên được soạn thảo trong hơn 7 năm để mở rộng tiếp cận phá thai; 5 bang khác thông qua các biện pháp mở rộng tiếp cận giáo dục giới tính toàn diện, tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp tránh thai khẩn cấp cho những phụ nữ bị tấn công tình dục và giúp bạn tình của các bệnh nhân được điều trị các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Nạo phá thai

22 bang đã ban hành 70 đạo luật hạn chế nạo phá thai trong năm 2013. Điều này làm cho năm 2013 chỉ đứng thứ hai sau năm 2011 về số lượng các đạo luật mới về hạn chế phá thai được ban hành trong một năm. Để thấy rõ các xu hướng gần đây, 205 đạo luật hạn chế phá thai được ban hành trong ba năm qua (2011-2013), nhưng chỉ có 189 đạo luật đã được ban hành trong suốt thập kỷ trước (2001-2010).

45% các đạo luật hạn chế nạo phá thai được ban hành trong ba năm 2011-2013 gồm bốn loại: hạn chế nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ phá thai (TRAP), giới hạn phạm vi bảo hiểm phá thai, cấm phá thai ở 20 tuần tuổi (tương đương với 22 tuần sau kỳ kinh nguyệt cuối cùng của người phụ nữ), và hạn chế dùng thuốc phá thai. Các bang đã ban hành 93 biện pháp cho 4 nhóm trên so với 22 biện pháp trong thập kỷ trước.

Số các hạn chế nạo phá thai mới tăng vọt từ 43 năm 2012 lên 70 năm 2013. Bốn bang đóng vai trò quan trọng cho sự gia tăng này. Bắc Dakota và Texas, những bang không có kỳ họp lập pháp trong năm 2012, cũng ban hành 13 hạn chế trong năm 2013. Ngoài ra, các cuộc bầu cử trong năm 2012 làm thay đổi cơ quan lập pháp ở bang Arkansas và văn phòng thống đốc Bắc Carolina, những nơi có môi trường thù địch đối với phá thai, sau khi áp dụng không hạn chế phá thai trong năm 2012, hai bang này đã cùng ban hành 13 hạn chế mới trong năm 2013.

Sự tấn công dữ dội về lập pháp này đã làm thay đổi đáng kể bối cảnh đối với những phụ nữ cần phá thai. Năm 2000, 2 bang hạn chế nhiều nhất, Mississippi và Utah, chiếm 5 trong số 10 loại hạn chế phá thai chủ yếu có hiệu lực. Tuy nhiên, vào năm 2013, 22 bang có 5 hạn chế hoặc nhiều hơn, và bang Louisiana đã có 10 hạn chế.

Năm 2000, 13 bang có ít nhất bốn loại hạn chế phá thai và được coi là thù địch với quyền phá thai; 27 bang rơi vào dạng này trong năm 2013. Ngược lại, số lượng các bang ủng hộ quyền phá thai đã giảm từ 17 xuống 13, trong khi số lượng các bang trung lập giảm một nửa, từ 20 xuống 10. Tỷ lệ phụ nữ sống trong các bang hạn chế tăng từ 31% lên 56%, trong khi tỷ lệ sống ở các bang ủng hộ đã giảm từ 40% xuống 31% so với cùng kỳ.

Tương phản với bối cảnh này, đặc biệt là California đã có chuyển biến đáng kể trong cải thiện tiếp cận với các dịch vụ phá thai sớm bằng cách tăng cường nhà cung cấp dịch vụ được phép thực hiện dùng thuốc phá thai hoặc phẫu thuật phá thai. Quy đinh pháp luật ban hành trong tháng 9 cho phép trợ lý bác sỹ, nữ hộ sinh có chứng chỉ nghề và những người hành nghề y có thể cung cấp dịch vụ phá thai trong thai kỳ đầu tiên. 39 bang giới hạn dịch vụ phá thai chỉ do các bác sĩ có giấy phép được thực hiện. Cũng trong năm này, bang Colorado đã bãi bỏ luật phá thai pre-Roe. Mặc dù những biện pháp này không được thực thi, 12 bang tiếp tục có đạo luật pre-Roe trong văn bản.

Mặc dù có tiến bộ, ưu thế áp đảo của pháp luật liên quan đến phá thai là nhằm hạn chế tiếp cận tới các dịch vụ phá thai. Bốn loại hạn chế thống trị nền lập pháp trong năm 2013 gồm: cấm phá thai, hạn chế về cung cấp dịch vụ phá thai, giới hạn cung cấp thuốc phá thai và hạn chế phạm vi phá thai của y tế tư nhân. Đồng thời, pháp luật của bốn loại hạn chế này chiếm 56% các hạn chế được ban hành trong năm 2013.

Các bang cũng thông qua một loạt các hạn chế phá thai khác trong năm 2013, bao gồm sự tham gia của phụ huynh, tài trợ công cho phá thai, thời gian chờ đợi, tư vấn và siêu âm.

Kế hoạch hóa gia đình, tránh thai khẩn cấp, giáo dục giới tính và các vấn đề khác

20 bang đã ban hành các biện pháp liên quan đến quyền tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong năm 2013. Trong số 17 bang thông qua ngân sách với các danh mục tài trợ cho kế hoạch gia đình, chỉ có bang Maine cắt giảm kinh phí một cách đáng kể. Ngoài ra, Ohio và Oklahoma đưa ra các hạn chế mới về quy định sử dụng ngân sách nhà nước và liên bang cho các nhà cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Cuối năm 2013, 10 bang đã ban hành các hạn chế liên quan đến phá thai cho nhà cung cấp dịch vụ kế hoạch gia đình.

Hawai trở thành bang thứ 18 đưa ra các biện pháp bảo vệ những phụ nữ bị tấn công tình dục bằng cách ban hành một đạo luật mới yêu cầu một phụ nữ bị tấn công tình dục được nhận thông tin chính xác và không thành kiến về mặt y tế đối với ngừa thai khẩn cấp từ bệnh viện nơi điều trị các thương tật của người phụ nữ. Tuy nhiên, Oklahoma và Missouri đã chuyển sang hạn chế tiếp cận ngừa thai khẩn cấp.

Năm 2013, Colorado và Illinois ban hành các biện pháp mở rộng tiếp cận giáo dục giới tính. Bang Colorado hiện đã ngăn chặn một cách có hiệu quả việc chỉ hướng dẫn sự kiêng khem bằng cách yêu cầu giáo dục giới tính trong bang để chứng minh một cách khoa học việc trì hoãn lần đầu quan hệ tình dục, giảm số bạn tình dục của vị thành niên, làm giảm tần số quan hệ tình dục, và tăng việc sử dụng biện pháp tránh thai. Bang Illinois đã ban hành ba đạo luật riêng biệt liên quan đến giáo dục giới tính, trong đó yêu cầu các bài giảng về giáo dục giới tính được dạy trong tiểu bang phải chính xác về mặt y tế và phù hợp lứa tuổi và bao gồm hướng dẫn về ngừa thai và kiêng khem. Những đạo luật mới này yêu cầu 9 bang cung cấp giáo dục giới tính phải chính xác về mặt y tế và bao gồm thông tin về các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, các đạo luật mới ở Bắc Carolina và Kansas có thể hạn chế quyền tiếp cận giáo dục giới tính toàn diện và chính xác về mặt y tế.

QUỲNH HOA

Nguồn: http://www.guttmacher.org