Với mục đích cung cấp bằng chứng mới về dân số và phát triển đến các nhà xây dựng pháp luật, nhà quản lý công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở địa phương, các nhà khoa học trong quá trình xây dựng Luật dân số; ngày 16/11/2015, tại Hải Phòng, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo “Cung cấp bằng chứng về dân số và phát triển ở Việt Nam phục vụ xây dựng Luật Dân số”. Tham dự Hội thảo gồm đại diện các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chi cục DS-KHHGĐ một số tỉnh phía Bắc và một số chuyên gia xây dựng pháp luật, Tổng cục DS-KHHGĐ và đại diện UNFPA tại Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Hồ Chí Hùng, đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã nghe các ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật dân số, các tham luận về một số kết quả chủ yếu điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014; mc sinh ở Việt Nam: những khác biệt, xu hướng và yếu tố tác động; cấu trúc tuổi-giới tính của người cao tuổi, thanh niên và vị thành niên; tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: kết quả từ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 và đặc biệt dự báo dân số Việt Nam đến năm 2035 của GS. Youngtae Cho đến từ Đại học quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Góp ý cho các nội dung cụ thể của dự thảo Luật Dân số, các đại biểu cho rằng các nội dung trình bày tại hội thảo là những bằng chứng mới về xu hướng nhân khẩu học ở Việt Nam giúp việc xây dựng chính sách dân số. Vấn đề dân số trong giai đoạn mới cần được tiếp cận theo hướng “Dân số và Phát triển”. Các nội dung về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số phải được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đây là nội dung quản lý của công tác dân số, giúp cho nhà quản lý có được số liệu hàng năm và 5 năm) và quy định thực hiện lồng ghép các biến dân số vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, từng địa phương và kế hoạch của các bộ ngành, doanh nghiệp được xác định rất quan trọng, tiết kiệm được nhiều nguồn lực. Trong giai đoạn tiếp theo phải tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội; những nội dung này chỉ có công tác dân số mới giải quyết được, do vậy cần quy định rõ trong luật.

VIỆT HÙNG