Phiên họp toàn thể thứ 5 của Đại hội Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 18 quyết định sẽ tiếp tục phê duyệt chính sách quốc gia cơ bản về kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và đẩy mạnh chiến lược phát triển dân số. 

Chính sách cho phép tất cả các cặp vợ chồng có thể có hai con sẽ được triển khai và thách thức về già hóa dân số sẽ được chủ động kiểm soát. Chính sách này đưa ra dựa trên các bằng chứng khoa học về nhân khẩu học, các mô hình phát triển kinh tế-xã hội và được coi có tầm quan trọng chiến lược trong việc thúc đẩy tăng trưởng dân số cân bằng và đạt sự phát triển lâu dài của Trung Quốc.

Phổ cập chính sách hai con sẽ làm tối ưu cơ cấu dân số, lao động tăng và giảm áp lực già hóa dân số. Chính sách sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế văn minh và lành mạnh để đạt mục tiêu vì một xã hội thịnh vượng, đồng thời các chính sách quốc gia cơ bản về KHHGĐ cũng được thực hiện tốt hơn và nâng cao hạnh phúc gia đình, toàn diện xã hội.

Ủy ban Trung ương Đảng luôn chú trọng các vấn đề về dân số. KHHGĐ là một chính sách quốc gia cơ bản đối với điều kiện Trung Quốc. Với nỗ lực chung của Đảng và xã hội, công tác KHHGĐ của Trung Quốc đã có những thành tựu to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và hạnh phúc người dân và đặt nền tảng vững chắc để xây dựng một xã hội thịnh vượng. Với những đóng góp của toàn cộng đồng, KHHGĐ và những người làm công tác KHHGĐ đã được xã hội công nhận.

Trong thế kỷ này, gia tăng dân số của Trung Quốc đã có thay đổi đáng kể. Tổng mức tăng dân số giảm rõ rệt và dân số ở độ tuổi lao động bắt đầu giảm. Già hóa dân số đang diễn ra nhanh hơn trong khi chức năng hỗ trợ người cao tuổi của người trẻ tuổi trong các gia đình yếu đi. Nhằm thúc đẩy phát triển dân số cân bằng lâu dài, Ủy ban Trung ương Đảng đã xem xét các chính sách sinh phù hợp vào thời điểm thích hợp.

Tại phiên họp thứ ba của Đại hội, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 18 quyết định một cặp vợ chồng có thể có hai con nếu một trong hai người là con một trong gia đình. Với việc chính sách này được triển khai dần dần và căn cứ vào những cập nhập về dân số, đến phiên họp thứ năm, Ủy ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa 18 quyết định sẽ triển khai phổ cập chính sách hai con.

Theo yêu cầu của Ủy ban Trung Ương, Ủy ban Y tế và KHHGĐ quốc gia và các Bộ liên quan đã chỉ đạo các nghiên cứu tại chỗ và nghiên cứu sâu. Các chuyên gia tư vấn, các cán bộ địa phương và người dân tiến hành các so sánh và đưa ra các phương pháp và các kịch bản khác nhau.

Hiểu và thực hiện các quyết định trên, nhận thức và hành động theo hướng chỉ đạo của Ủy ban Trung ương sẽ được định hướng. Cải cách quản lý các dịch vụ KHHGĐ sẽ được chú trọng để tăng hiệu quả và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ. Cung cấp các dịch vụ công sẽ được củng cố và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em sẽ được nâng cấp. Hỗ trợ các gia đình thực hiện KHHGĐ có gặp khó khăn sẽ được tăng cường.

Những nỗ lực quan trọng về KHHGĐ ở cấp cơ sở như giám sát tỷ lệ sinh, sẽ được củng cố để đảm bảo triển khai liên tục và hợp lý chính sách hai con. Trung Quốc cam kết đưa chính sách này thành hành động cụ thể có hiệu quả cho người dân và góp phần tăng trưởng dài hạn để tạo bối cảnh nhân khẩu học thuận lợi cho xây dựng thành công một xã hội thịnh vượng toàn diện.

ĐỨC QUANG

Nguồn: Partners in Population and Development (PPD)