DỰ ÁN HỖ TRỢ DỰ PHÒNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI

Mục tiêu Dự án: Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi (NCT) thông qua triển khai bền vững chương trình dự phòng chăm sóc sức khỏe tại địa bàn thí điểm theo kinh nghiệm của Nhật Bản.

 

Địa bàn Dự án: phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đối tượng hưởng lợi của Dự án:

 • Cán bộ Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KGHHGĐ), Bộ Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, Trung tâm DS-KHHGĐ quận Nam Từ Liêm.
 • Cán bộ và hướng dẫn viên, người thúc đẩy chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng gồm các bài tập thể dục tránh ngã.

Người cao tuổi của phường Xuân Phương.

Kết quả mong đợi:

 • Những người tham gia Dự án, xây dựng chính sách của Tổng cục DS-KHHGĐ và Bộ Y tế nắm được kinh nghiệm và các chính sách về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Nhật Bản.
 • Xây dựng tài liệu liên quan đén chăm sóc sức khỏe dự phòng cho NCT.
 • Đào tạo được nhân lực nòng cốt về dự phòng chăm sóc sức khỏe NCT.
 • Đào tạo được huấn luyện viên về dự phòng chăm sóc sức khỏe NCT với cốt lõi là bài tập thể dục, tổ chức và hướng dẫn NCT thực hành chương trình chăm sóc sức khỏe tránh ngã.
 • Huấn luyện viên đã đào tạo dự phòng gồm các bài tập thể dục tránh ngã tại các địa điểm dự án.
 • Theo dõi và đánh giá các hpạt động của chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT gồm các bài tập tránh ngã, kết quả và tầm quan trọng của các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng được biết đến rộng rãi.

Thời gian thực hiện: 7/2017-3/2020.

Cơ quan thực hiện:

 • Phía Nhận Bản: Công ty Phúc lợi Xã hội Yasuragi.
 • Phía Việt Nam: Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế.
 • Các cơ quan liên quan khác:

+ Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội.

+ Trung tâm DS-KHHGĐ quận Nam Từ Liêm.

+ UBND phường Xuân Phương.

Các hoạt động chính:

 • Tiến hành đào tạo tại Nhật Bản cho cán bộ hoạch định chính sách.
 • Tổ chức 01 hội thảo về các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT tại Hà Nội.
 • Thiết kế cuốn sách nhỏ giải thích tầm quan trọng của các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT.
 • Thiết kế 01 cuốn sổ tay hướng dẫn các bài tập thể dục tránh ngã.
 • Xây dựng DVD hướng dẫn cách thực hiện các bài tập thể dục.
 • Thiết kế sách tập huấn cho huấn luyện viên.
 • Lựa chọn nhân lực nòng cốt phù hợp.
 • Tổ chức đào tạo nhân lực nòng cốt tại Nhật Bản.
 • Lựa chọn huấn luyện viên phù hợp.
 • Đào tạo huấn luyện viên tại Hà Nội.
 • Nắm được các điều kiện thực tế tại địa điểm triển khai dự án thông qua khảo sát.
 • Tổng cục DS-KHHGĐ và Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội xây dựng kế hoạch chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT bào gồm các bài tập thể dục tránh ngã tại địa bàn dự án.
 • Chuẩn bị các thiết bị cần thiết phục vụ chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT.
 • Chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT được tiến hành tại địa bàn dự án.
 • Ghi chép các hoạt động của chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT và nộp các biên bản thực hiện cho người quản lý dự án và Công ty Phúc Lợi  Xã hội Yasuragi.
 • Ghi hình các tài liệu đầu ra của chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng.
 • Giám sát và đánh giá các hoạt động chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng NCT.
 • Hội thảo giữa kỳ và cuối ký tổ chức tại Hà Nội.

 

 

Nguồn: Tổng cục DS-KHHGĐ.