HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Sáng ngày 24/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về đại biểu khách mời có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Bộ Y tế, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế; đại diện các Vụ/đơn vị thuộc Bộ Y tế. Về phía Tổng cục, có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ, đơn vị cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ làm việc tại Tổng cục DS-KHHGĐ.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, đồng chí Lương Quang Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục đã báo cáo tóm tắt công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Báo cáo nhấn mạnh, năm 2018 Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục; mỗi chi/đảng bộ, đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng, của người đảng viên, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt.

Đi đôi với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục rất quan tâm. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng góp phần cảnh báo và ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Tổng cục được tăng cường góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa sai phạm, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Tiếp theo, Tổng cục đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Chương trình công tác năm 2018, đã được các đơn vị chủ động xây dựng và được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt sớm đảm bảo các yêu cầu như sự kết hợp nhiệm vụ của từng đơn vị và của các đơn vị theo nhiệm vụ chung của cơ quan, ý kiến chỉ đạo của các đơn vị theo nhiệm vụ chung của cơ quan, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự đề xuất của đơn vị. Theo Chương trình công tác được Tổng cục trưởng phê duyệt, các Vụ, đơn vị trong Tổng cục đã tích cực triển khai các công việc đã được hoạch định. Trong năm 2018, Tổng cục đã hoàn thành 90% các hoạt động đã đề ra trong công tác của cả năm.

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn và Liên chi đoàn Thanh niên của Tổng cục cũng đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Tổng cục đã bước sang giai đoạn mới với nhiều thuận lợi mới, thời cơ mới, nhưng cũng không ít khó khăn thử thách trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đã được Đại hội đề ra, với tinh thần, đổi mới, sáng tạo, cùng việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn. Đoàn Thanh niên Tổng cục cũng báo cáo thực hiện các chủ trương, kế hoạch và sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Đoàn cơ quan Bộ Y tế, Liên chi đoàn TNCSHCM Tổng cục đã chủ động tổ chức các hoạt động của đoàn viên thanh niên, tích cực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan; thực hiện nhiều hoạt động thanh niên, mang lại không khí vui vẻ hào hứng cho các đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ghi nhận những thành tích đạt được trong năm qua của ngành dân số. Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục đã khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để đạt được các mục tiêu năm 2019 thì cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, tập trung vào các nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt phần việc được đảm nhiệm.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng Bộ Y tế đã công bố quyết định khen thưởng Huân chương lao động hạng nhất đồng chí Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách và điều hành Tổng cục DS-KHHGĐ.

 

NHƯ QUỲNH