HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NĂM 2018

Trong hai ngày 30-31/01/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018. Đến dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục; các đồng chí đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục Dân số-KHHGĐ của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng đã đại diện lãnh đạo Tổng cục trình bày Báo cáo Tổng kết công tác dân số năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018. Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện giai đoạn II (2016-2020) của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 theo định hướng mới. Công tác dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đặc biệt, nhiều địa phương đã chủ động bố trí ngân sách chi cho công tác dân số. Mặc dù, năm 2017 công tác dân số gặp nhiều khó khăn khi kinh phí Trung ương giảm mạnh và giao dự toán rất chậm, một số địa phương không bố trí ngân sách chi công tác dân số, sự nỗ lực của các cán bộ làm công tác dân số các cấp, đặc biệt là đội ngũ công tác viên dân số đã tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trong công tác dân số năm 2017 như tiếp tục duy trì mức sinh thay thế; số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt gần 5 triệu người, đạt 98% kế hoạch; tỷ số giới tính khi sinh là 112,4 bé trai/100 bé gái, đạt vượt kế hoạch; mạng lưới tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh từng bước được mở rộng.

Hội nghị cũng đã nghe các bài tham luận của các Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh xã hội hóa  cung cấp dịch vụ KHHGĐ, tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (Bà Rịa-Vũng Tầu); huy động nguồn lực địa phương cho công tác dân số (Sơn La); triển khai Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho công nhân các khu công nghiệp (Long An)…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành dân số với những kết quả đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của chính quyền các cấp tại địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác dân số trong thời gian tới và đề nghị các cán bộ làm công tác dân số các cấp tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát huy được sức mạnh của ngành để đạt được kế hoạch trong năm tới, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách và điều hành Tổng cục đã trình bày những điểm chính của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh những nội dung của Nghị quyết có ý nghĩa lớn đối với công tác dân số trong tình hình mới. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền; đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm nguồn lực; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường hợp tác quốc tế.

Ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng cũng đã trình bày các nội dung chính trong Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của Chương trình nhằm xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác dân số thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu, phấn đấu các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị, 11 tập thể được Bộ Y tế trao cờ thi đua và 15 tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân số năm 2017.

                                                        

 

NHƯ QUỲNH