HỘI THẢO CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT DÂN SỐ VÀ GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT DÂN SỐ

Nhằm cung cấp thông tin, trao đổi, thảo luận về chính sách, pháp luật dân số và lấy ý kiến về dự thảo Luật Dân số, làm cơ sở để hoàn thiện Dự án Luật, Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội thảo thảo chính sách, pháp luật dân số và góp ý hoàn thiện dự án Luật Dân số tại 3 địa phương: TP. Hồ Chí Minh (7/11/2018), Đà Nẵng (13/11/2018) và Hà Nội (19-20/11/2018).

Tham dự hội thảo tại Hà Nội, GS. TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, Phó Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Dân số chủ trì Hội thảo; phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng nhấn mạnh, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về dân số, cần có khung pháp lý cao nhất để giải quyết toàn diện các vấn đề dân số. Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chính sách, pháp luật dân số và góp ý hoàn thiện dự án Luật Dân số. Hội thảo tập trung vào các nội dung: Tổng quan chính sách, pháp luật về dân số và định hướng chính sách dân số Việt Nam trong thời gian tới; Thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW trong Dự án Luật Dân số; Chính sách, pháp luật về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân số, lồng ghép dân số trong kế hoạch phát triển (duy trì mức sinh thay thế, quy định về số con trong pháp luật dân số; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ít người; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số…); xin ý kiến toàn bộ nội dung của dự thảo Luật Dân số, đặc biệt là về các phương án lựa chọn quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước về dân số.

Góp ý kiến tại hội thảo, các đại biểu thống nhất về các nội dung của dự thảo Luật Dân số về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. Đó là duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, chiều cao, tuổi thọ…Các đại biểu cũng đã thảo luận về các chính sách trong dự án Luật Dân số để quy phạm hoá trong dự thảo luật: duy trì mức sinh thay thế và quy định về số con; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng; tư vấn và khám sức khoẻ trước hôn nhân; tầm soát bệnh, tật bẩm sinh; chính sách về xã hội hoá công tác dân số…

Những chính sách được trình bày tại Hội thảo và ý kiến góp ý, khuyến nghị của các Bộ, ban ngành, địa phương, đại biểu, chuyên gia và các nhà khoa học trong lĩnh vực lập pháp giúp cho cơ quan soạn thảo dự án Luật chọn lọc đưa vào dự thảo Luật Dân số những nội dung cần thiết, đang còn khoảng trống pháp lý, tránh xung đột, trùng lặp với các luật khác.