TẬP HUẤN CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ

Từ ngày 20-25/11/2018 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ) đã tổ chức lớp tập huấn “bồi dưỡng kiến thức về thống kê dân số, phân tích, khai thác, dự báo và kỹ năng quản trị, vận hành phần mềm hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ”. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Võ Thành Đông, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cùng 150 học viên là các cán bộ phụ trách công tác thống kế, tổng hợp; cán bộ quản trị kho dữ liệu điện tử Trung tâm DS-KHHGĐ các quận, huyện, thị xã của 29 tỉnh/thành phố.

Trong 5 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên đã được học và thực hành các nội dung rất thiết thực và bổ ích về: Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản liên quan đến công tác thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ (MIS) phiên bản 2018; Nâng cao kỹ năng thiết lập, vận hành và quản trị hệ thống mạng phục vụ truyền nhận kho dữ liệu điện tử các cấp.

Công tác bồi dưỡng kiến thức về thống kê dân số, phân tích, khai thác, dự báo và kỹ năng quản trị, vận hành phần mềm hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ năm 2018 là một trong những hoạt động quan trọng để giúp quy trình vận hành, lập báo cáo, khai thác thông tin số liệu trong hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ được triển khai thuận lợi, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, giúp cho các học viên nắm vững và nâng cao kỹ năng lập báo cáo, in sổ A0 từ kho dữ liệu điện tử từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác DS-KHHGĐ. Lớp tập huấn với nội dung tương tự cũng được tổ chức ở khu vực phía nam.

BẢO TRUNG