TRIỂN VỌNG ĐÔ THỊ HÓA THẾ GIỚI NĂM 2018

Trên toàn cầu, ngày càng có nhiều người sống ở khu vực thành thị hơn ở nông thôn, với 55% dân số thế giới sống ở khu vực thành thị vào năm 2018. Con số này của năm 1950 là 30%. Đến năm 2050, dự báo 68% dân số trên thế giới sẽ sống ở thành thị.

Một số thành phố có suy giảm dân số trong những năm gần đây. Hầu hết các thành phố này đều ở các quốc gia có mức sinh thấp của châu Á và châu Âu, nơi quy mô dân số không tăng hoặc giảm sút. Kinh tế sụt giảm và thiên tai cũng đã làm giảm số dân ở một số thành phố.

Đô thị hóa bền vững là chìa khóa để phát triển thành công

Khi thế giới tiếp tục đô thị hóa, phát triển bền vững phụ thuộc vào quản lý thành công tăng trưởng đô thị, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp, nơi dự báo đô thị hóa sẽ nhanh nhất từ nay đến năm 2050. Các chính sách tích hợp để cải thiện cuộc sống của người dân thành thị và nông thôn là cần thiết, tăng cường mối liên kết giữa thành thị và nông thôn, và xây dựng mối quan hệ kinh tế, xã hội và môi trường hiện có.

Tăng trưởng đô thị liên quan chặt chẽ đến ba chiều của phát triển bền vững: kinh tế, xã hội và môi trường. Đô thị hóa được quản lý tốt và được thông tin về các xu hướng dân số trong dài hạn có thể giúp tối đa hóa lợi ích của sự tích tụ dân cư trong khi giảm thiểu suy thoái môi trường và các tác động bất lợi tiềm tàng khác của một số lượng cư dân thành phố đang gia tăng.

Để đảm bảo rằng lợi ích của đô thị hóa được chia sẻ và không ai bị bỏ lại, các chính sách quản lý tăng trưởng đô thị cần đảm bảo sự tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội cho tất cả mọi người, tập trung vào nhu cầu của người nghèo thành thị và các nhóm dễ bị tổn thương khác về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm tốt và môi trường an toàn.
Mai Trang
Nguồn: LHQ, Triển vọng đô thị hóa thế giới: Bản sửa đổi năm 2018.