Phát biểu của TS. Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng TCDS-KHHGĐ