Tin hoạt động

Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam

Ngày 07/07/2020 taị Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo khởi động chương trình nâng cao sức khỏe người di cư Việt Nam.