Tin hoạt động

Kiện toàn lực lượng thanh tra chuyên ngành Dân số

Ngày 05/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra-Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số cho công chức dự kiến được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành dân số thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ và Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố.