Tin hoạt động

Tổng cục Dân số - KHHGĐ họp với Ban chỉ đạo Công tác dân số tỉnh Thái Nguyên

Sáng 17/6/2020, đoàn Công tác của Tổng cục Dân số-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc với Ban Chỉ đạo công tác Dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về công tác dân số trên địa bàn tỉnh.