Tin hoạt động

Hội thảo góp ý Đề án tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến 2030

Vấn đề nâng cao chất lượng dân số luôn được Đảng và Chính phủ quan tâm. Nâng cao chất lượng dân số là tạo nguồn dân số có chất lượng cao đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện địa hóa đất nước.