Tin hoạt động

Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số

Nối tiếp các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2020. Hôm nay, ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số.