Tin hoạt động

Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số

Nối tiếp các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2020. Hôm nay, ngày 29/12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tổ chức Hội thảo phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về chính sách Dân số.
 • Hội thảo về dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12

  Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về Dân số và phát triển hưởng ứng ngày dân số Việt Nam 26-12
 • Kiện toàn lực lượng thanh tra chuyên ngành Dân số

  Ngày 05/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục DS-KHHGĐ phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra-Thanh tra Chính phủ tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành dân số cho công chức dự kiến được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành dân số thuộc Tổng cục DS-KHHGĐ và Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố.
 • Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số và phát triển giai đoạn 2021-2030

  Ngày 17/11/2020, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số và phát triển giai đoạn 2021-2030. Hội thảo nhằm góp phần thực hiện thành công Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển đến năm 2030” đã được ban hành tại Quyết định số 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/2/2020.
 • Hội thảo Quốc tế về Tăng cường Hợp tác giữa các bên nhằm Thúc đẩy Già hóa năng động và Sức khỏe Tâm thần trong khu vực ASEAN

  Trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội Bộ Y tế tổ chức với sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo Quốc tế Tăng cường Hợp tác giữa các bên nhằm Thúc đẩy Già hóa năng động và Sức khỏe Tâm thần trong khu vực ASEAN. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần cho người cao tuổi trong cộng đồng ASEAN.