Mời Quý vị gửi Câu hỏi Mời Quý vị gửi Câu hỏi

captcha
Text Verification

 Mời Quý vị đọc Quy chế Hỏi- Đáp trước khi gửi Câu hỏi. Cám ơn !

Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến

Rất mong Tổng cục Dân số sớm trả lời

Thông thư 08/2016(2016-07-22 02:26:00.229)
Sàng lọc trước sinh(2016-04-06 07:30:20.516)
hỏi về hôn nhân cận huyết thống(2016-10-10 09:40:03.063)

Tại điểm a khoản 2 điều 5 Thông tư Liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định rõ: "Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng, học định hướng DS- KHHGĐ trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ đại học trở lên là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số." Bạn học chuyên ngành Sản phụ khoa có học định hướng dân số - kế hoạch hóa GĐ trong phần kiến thức bổ trợ tuy nhiên bạn không nói rõ cụ thể phần định hướng này. Trong chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số học viên phải đảm bảo 150 giờ lý thuyết và 240 giờ chuẩn thực hành, nội dung bồi dưỡng tập trung vào các nội dung đặc thù của công tác DS- KHHGĐ như: Thống kê DS- KHHGĐ, truyền thông DS- KHHGĐ, dịch vụ DS- KHHGĐ và tổ chức thực hiện công tác DS- KHHGĐ,... Vì vậy, khi thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III bạn vẫn phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số theo quy định.

"