Mời Quý vị gửi Câu hỏi Mời Quý vị gửi Câu hỏi

captcha
Text Verification

 Mời Quý vị đọc Quy chế Hỏi- Đáp trước khi gửi Câu hỏi. Cám ơn !

Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến Tra cứu csdl Hỏi-Đáp trực tuyến

Kính gửi Ban Biên tập Cổng TTĐT Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Xin các anh chị giải đáp giúp; Hiện tại có còn áp dụng chế tài xử lý sinh con thứ 3 đối với cán bộ công chức, viên chức không? Nếu có thì văn bản nào quy định về vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn!

Dân số cả nước(2016-03-01 13:59:26.751)
Chính sách dân số(2016-04-11 07:41:09.624)
hỏi về chính sách(2016-10-06 08:17:42.701)

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Quyết định 181/QĐ-TW năm 2013, Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình (DS- KHHGĐ), sẽ bị xử lý như sau: Đảng viên phạm một trong các trường hợp sau hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ 3 (trường trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách" Như vậy cán bộ, công chức, viên chức là Đảng  viên sinh con thứ 3 (không thuộc trường hợp được luật pháp cho phép) thì sẽ bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách. Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 31/12/2013 thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em, không có quy định về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3. Song, vệc xử lý vi phạm đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức còn phụ thuộc vào nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan đơn vị. Bởi vậy, tuy luật pháp không có quy định cụ thể, nhưng tùy thuộc vào nội quy, chế độ của cơ quan, đơn vị công tác đang làm việc, có thể bị xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chính sách DS- KHHGĐ.

"