LỜI GIỚI THIỆU CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
 

 Chào mừng các quý vị truy cập vào Trang thông tin điện tử (Website) của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế.

Trang tin điện tử của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất về  các văn bản pháp quy, chính sách, chủ trương, số liệu, chương trình, dự án và các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trang tin điện tử sẽ được thường xuyên cập nhật và hướng tới cộng đồng người dùng tin với các nội dung về lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Những thắc mắc liên quan đến lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ được trả lời và có hướng dẫn đầy đủ, đồng thời cũng là những phát ngôn chính thức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xung quanh những vấn đề liên quan đang được xã hội quan tâm.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình hoan nghênh những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các quý vị liên quan đến trang tin điện tử về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để chúng tôi tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của mình. Qua đó, Trang tin điện tử sẽ trở thành một diễn đàn về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giữa với quý vị.

Cảm ơn các quý vị đã truy nhập và hy vọng Trang tin điện tử của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý vị!

 

Tổng cục trưởng
Tổng cục DS-KHHGĐ