Văn bản của Tổng cục Văn bản của Tổng cục

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

41/KH-TCDS

7/12/2010

Kế hoạch của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2010

940 /TCDS-TCCB

17/11/2010

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Báo cáo tình hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương. Biêủ mẫu1, Biểu mẫu 2

38/KH-TCDS

2/11/2010

Kê hoạch của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Tổ chức các hoạt động 50 năm ngày truyền thống ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (26/12/1961-26/12/2011)

775/TCDS-ĐA52

7/10/2010

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc Rà soát địa bàn Đề án 52.

- Quảng Ninh- TP Hải Phòng- Thái Bình

- Nam ĐỊnh- Ninh Bình- Thanh Hóa

- Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình

- Quảng Trị- Thừa Thiên Huế- TP. Đà Nẵng

- Quảng Nam- Quảng Ngãi- Bình ĐỊnh

- Phú Yên- Khánh Hòa- Ninh Thuận

- Bình Thuận- TP. Hồ Chí Minh- Bà Rịa Vũng Tàu

- Tiền Giang- Bến Tre- Trà Vinh

- Kiên Giang- Sóc Trăng- Bạc Liêu

- Cà Mau

473/TCDS-TCCB

15/6/2010

Mở ngành và tổ chức khóa đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Dân số Y tế. Download đề án

05/BC-TCDS

29/3/2010

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ tháng 3 năm 2010 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2010

25/TCDS-KHTC

18/01/2010

Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Cương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2010

705/TCDS-KHHGĐ

01/10/2009

Về phương án phân bổ ngân sách năm 2010 chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ.

- Công văn 705/TCDS-KHHGĐ;

-Biểu 1: Tổng hợp số huyện, xã theo vùng địa lý;

- Biểu 2.1: Dân số Kê hoạch hóa gia đình năm 2010;

- Biểu 2.2: Số người mới sử dụng BPTT hiện đại năm 2010;

- Biểu 3.1: Kinh phí sự nghiệp chi CTMT DS-KHHGĐ năm 2010;

- Biểu 3.2: Dự án 1. Tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi;

- Biểu 3.3: Dự án 2. Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ;

- Biểu 3.4: Dự án3 . Bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các BPTT;

- Biểu 3.5: Dự án 4. Nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình;

- Biểu 3.6: Dự án 5. Nâng cao chất lượng hệ thông tin quản lý chuyên ngành;

- Biểu 3.7: Dự án 6. Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam;

- Biểu 3.8: Tình hình thực hiện vốn ODA giai đoạn 2010.

274/TCDS-VP

06/05/ 2009

Công văn về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ.

17/TB-TCDS

13/04/2009

Thông báo số 2 Tình hình triên khai chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2009.

13/TB-TCDS

13/04/2009

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại Hội thảo Triển khai Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai với các tỉnh/thành phố năm 2009.

31/TCDS-TCCB

20/01/2009

Công văn của Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc báo cáo tình hình cán bộ, viên chức tại Trung tâm DS-KHHGĐ huyện và Trung tâm thuộc Chi cục DS-KHHGĐ

30/TCDS-TCCB

20/01/2009

Công văn của Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc báo cáo việc kiện toàn, ổn định và tổ chức hoạt động của công tác DS-KHHGĐ ở địa phương.

8809/BYT-TCDS

26/12/2008

Công văn số của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn Kế hoạch năm 2009 chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Công văn số 8809/BYT-TCDS;Phụ lục)

409/TCDS-KHTC

26/09/2008

Công văn của Tổng Cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc phân bổ ngân sách năm 2009 chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ (Công văn 409/TCDS-KHTC; Biểu2. Chỉ tiêu biện pháp tránh thai và mức giảm sinh năm 2009; Biểu 4.1: Dự án 1. Tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi; Biểu 4.2: Dự án 2. Nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ; Biểu 4.3: Dự án3 . Bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các BPTT; Biểu 4.4: Dự án 4. Nâng cao năng lực quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình; Biểu 4.5: Dự án 5. Nâng cao chất lượng hệ thông tin quản lý chuyên ngành; Biểu 4.6: Dự án 6. Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam; Tổng hợp kế hoạch kinh phí năm 2009 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

281/TTTL

14/10/2008

Công văn của Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân về việc kiểm kê đánh giá hiện trạng hạ tầng cơ sở CNTT và ứng dụng CNTT tại cơ quan DS-KHHGĐ các cấp năm 2008 (Công văn 281/TTTL, Mẫu Biểu tổng hợp hiện trạng hạ tầng cơ sở CNTT và ứng dụng CNTT tại cơ quan DS-KHHGĐ các cấp, Hướng dẫn thưc hiện)

441/TCDS-TCCB

09/10/2008

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc báo cáo tình hình cán bộ và đào tạo (Công văn 441/TCDS-TCCB, Mẫu biểu Tổng hợp thực trạng và nhu cầu đào tạo cán bộ DS-KHHGĐ các cấp Mẫu biểu 5,6,7; Mẫu biểu Tổng hợp tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ tại địa phương - Mẫu biểu 1, 2, 3, 4)

394/TCDS-TCCB

19/09/2008

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc báo cáo tình hình ổn định tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ (Công văn 394/TCDS-TCCB, Phụ lục 1 Công văn 394/TCDS-TCCB, Phụ lục 2 Công văn 394/TCDS-TCCB)

177/QĐ-TCDS

29/8/2008

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Dân số - KHHGĐ trên internet. Nhiệm vụ Ban biên tập.

33/QĐ-TCDS

18/03/2008

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc phân công công việc của Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ

38/TCDS-TCCB

25/3/2008

Công văn số 38/TCDS-TCCB ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc thực hiện Nghị định 13, 14 ngày 04/02/2008

02/2005/QĐ-DSGĐTE

29/07/ 2005

Quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành Hệ thống chỉ tiêu Dân số, Gia đình và Trẻ em

03/2005/QĐ-DSGĐTE

29/07/ 2005

Quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành Chế độ ghi chép ban đầu và Báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em

 

 Đọc bằng Acrobat Reader

 

 

Liên kết