http://www.gopfp.gov.vn/image/image_gallery?uuid=07dd78bf-0d04-4fab-9461-282598453c21&groupId=18&t=1308820118853

"Dân số và phát triển" được xuất bản theo "Giấy phép xuất bản số 63/GP-BVHTT; 26/02/2001".
Được định kỳ xuất bản mỗi tháng 1 kỳ khổ 18 x 26 với số lượng 2.200 cuốn.

 Dân số phát triển đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm:

            (1) Nghiên cứu, phân tích; 
            (2) Tổng thuật và dịch;  
            (3) Tin hoạt động trong nước; 
            (4) Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, lập chính sách, quản lý và thực hiện chươngtrình, nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên.

 

             

 Ban biên tập:
Tổng biên tập: TS. Phạm Vũ Hoàng
Phó tổng biên tập: ThS. Nguyễn Việt Hà
Thư ký toà soạn: ThS. Phương Thu Hương
Hội đồng biên tập:
TS. Dương Quốc Trọng, ThS. Nguyễn Văn Tân, TS.Lê Cảnh Nhạc (Tổng cục DS-KHHGĐ); TS. Nguyễn Bá Thủy (Hội KHHGĐ); PGS.TS. Trần Văn Chiến (Hội phòng chống hiv/aids); GS-TS. Nguyễn Đình Cử (Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội); TS. Nguyễn Thế Huệ, TS.Nguyễn Quốc Anh (Hội người cao tuổi); PGS-TS. Đặng Nguyên Anh (Viện Khoa học xã hội Việt Nam).

Địa chỉ: Lô D20 số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-
37957511
Fax:           84-4-
37331951
Email:
popnews@gopfp.gov.vn

 

Liên kết