Văn bản của Tổng cục Văn bản của Tổng cục

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1080/TCDS-VP

10/12/2011

Công văn số 1080/TCDS-VP ngày 10/12/2011 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược DS-SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020

437/QĐ-TCDS

16/11/2011

Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về mẫu Sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu thống kê của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành

Phụ lục Quyết định 437/QĐ-TCDS

309/TTTL

14/11/2011

Công văn của Trung tâm Thông tin và Tư liệu Dân số về việc cử cán bộ tập huấn phần mềm MIS2011

959/TCDS-TTTL

15/11/2011

Kiểm kê đánh giá tình hình và trình độ ứng dụng CNTT trong Hệ thông tin quản lý chuyên ngành DS-KHHGĐ (Mis). Các mẫu biểu tổng hợp.

924/TCDS-TCCB

8/11/2011

Công văn gia hạn đăng ký tuyển sinh cử nhân y tế công cộng định hướng dân số

41/KH-TCDS

3/8/2011

Kế hoạch tổng thể các hoạt động tuyên truyền cấp Trung ương kỷ niện 50 năm thuyền thống công tác dân số, Tháng hành động quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam 26/12/2011

40/KH-TCDS

26/7/2011

Kế hoạch của Tổng cục Dân số KHHGĐ Tổ chức các hội thảo chuyên đề công tác Dân số - KHHGĐ năm 2011

36/KH-TCDS

27/6/2011

Kế hoạch của Tổng cục Dấn số - KHHGĐ về Tổ chức hội nghị sơ kết công tác cơ quan Tổng cục Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

360/TCDS-TTGD

30/5/2011

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2011

31/KH-TCDS

19/5/2011

Kế hoach Giám sát kiểm tra hoạt động đổi Sổ hộ gia đình và thẩm định số liệu

245/TCDS-DS

14/4/2011

Công văn hướng dẫn xây dựng đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Phụ lục

225/TCDS-DS

9/4/2011

Công văn xây dựng và triển khai mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Hướng dẫn khung

197/TCDS-DS

31/3/2011

Công văn xây dựng và triển khai mô hình can thiệp làm giảm tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hướng dẫn khung 1; Hướng dẫn khung 2

153/TCDS-DS

24/3/2011

Công văn Xây dựng và triển khai Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Hướng dẫn khung

105/TCDS-KHTC

1/3/2011

Công văn bổ sung và chỉnh lý hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2011

833/BYT-TCDS

18/2/2011

Công văn hướng dẫn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2011.Tổng hợp, Biểu 1.1, Biểu 1.2, Dự án 1, Dự án 2, Dự án 3, Dự án 4, Đề án 52

20/GM-TTTL

16/2/2011

Giấy mời của Trung tâm Thông tin và Tư liệu Dân số - Tổng cục Dân số - KHHGĐ về công tác tập huấn Đổi sổ hộ gia đình 2011

08/TB-TCDS

15/2/2011

Thông báo của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc phân công thành viên Ban chỉ đạo đổi Sổ theo dõi Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2011

32/QĐ-TCDS

14/2/2011

Quyết đinh của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phê duyệt chương trình công tác năm 2011

03/KH-TCDS

28/1/2011

Kế hoạch của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5).

Đọc bằng Acrobat Reader 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết