Văn bản của Tổng cục Văn bản của Tổng cục

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

125/TTTL

18/7/2012

Công văn cử cán bộ tham dự tập huấn về kết nối mạng, phần mềm MIS và thống kê chuyên ngành năm 2012.

21/KH-TCDS

13/7/2012

Kế hoạch Nâng cấp, hoàn thiện kết nối mạng giữa Trung ương và địa phương năm 2012; Công văn hướng dẫn số 124/TTTL ngày 18/7/2012 về việc  mua sắm, nâng cấp thiết bị phục vụ kế hoạch kết nối mạng giữa TW và địa phương.

125/QĐ-TCDS

25/5/2012

Ban hành danh mục và tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị, hàng hóa phục vụ kho dữ liệu điện tử các cấp trong Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015. Danh mục.

254/TCDS-KHTC

17/5/2012

Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2012

13/CTPH-TCDS

24/04/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Thông tấn xã Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

12/CTPH-TCDS

24/04/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Hệ Văn hóa- Đời sống – Khoa giáo (VOV2), Đài truyền hình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

11/CTPH-TCDS

24/04/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ban thời sự - Đài truyền hình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

198/TCDS-TTTL

23/04/2012

Triển khai công tác CSDL và báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ

 69/QĐ-TCDS

06/04/2012

Quyết định ban hành bảng điểm đánh giá công tác Dân số - KHHGĐ năm 2012

131/TCDS-TTGD

20/03/2012

Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông DS-KHHGĐ năm 2012

128/TCDS-DS

19/03/2012

Hướng dẫn thực hiện Chiến dịch năm 2012

127/TCDS-TTGD

19/03/2012

Hướng dẫn tổ chức Liên hoan tuyên truyền viên dân số các cấp năm 2012

126/TCDS-TTGD

19/03/2012

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012

93/TCDS-BQLMH

05/03/2012

Hướng dẫn triển khai kế hoạch TTXH và PTTT năm 2012

10/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trần Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

09/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

08/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

07/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Hội Nông dân Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

06/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

05/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ủy ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ, Bộ Công an thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

04/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

03/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

02/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Quốc phòng thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

01/CTPH-TCDS

24/02/2012

Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Dân số, Aids và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015

77/TCDS-KHTC

22/2/2012

Hướng dẫn ghi chép ban đầu vào sổ A0, ghi phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ

71/TCDS-TCCB

21/02/2012

Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho công chức, viên chức

04/KH-TCDS

9/2/2012

Kế hoạch tổ chức hội nghị triên khai kế hoạch năm 2012 về công tác DS-KHHGĐ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

09/QĐ-TCDS

08/02/2012

Quyết định Phê duyệt chương trình công tác năm 2012

01/BC-TCDS

5/1/2012

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

01/TB-TCDS

3/1/2012

Thông báo phân công lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ phụ trách các vùng năm 2012

 

 Đọc bằng Acrobat Reader

 

 

 

 

 

 

Liên kết