Văn bản của Tổng cục Văn bản của Tổng cục

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

41/BC-TCDS

31/12/2014

Báo cáo Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

248/QĐ-TCDS

26/12/2014

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

341/QĐ-TCDS

25/11/2014

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký Trang thông tin điện tử Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

80/KH-TCDS

3/11/2014

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 08/CT-BYT ngày 26/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh công tác cải cáh thủ tục trong lĩnh vực y tế tại Tổng cục

346/TCDS-VP

17/6/2014

Thông báokế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 và hội thảo chuyên đề DS-KHHGĐ năm 2014

98/TTNC

23/5/2014

Công văn của Trung tâm Nghiên cứu, Thông tin và Dữ liệu về việc Tài liệu kết nối mạng VPN năm 2014Download tài liệu

242/TCDS-TCCB

9/5/2014

Công văn về việc báo cáo tình hình tổ chức cán bộ-đào tạo bồi dưỡng ở địa phươngPhụ lục

26/KH-TCDS

9/5/2014

Kế hoạch Hỗ trợ kết nối mạng VPN cho một số tỉnh/thành phố năm 2014

16/KH-TCDS

17/4/2014

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về Dân số-KHHGĐ năm 2014

08/KH-TCDS

25/3/2014

Kế hoạch Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt NamTài liệu về Hiến pháp theo kế hoạch 08/KH-TCDS ngày 25/3/2014

130/TCDS-TTGD

2/4/2014

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2014

07/BC-TCDS

25/3/2014

Báo cáo Kết quả Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2013

89/TCDS-TTNC

14/3/2014

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về triển khai kết nối mạng Trung ương và địa phương năm 2014

88/TCDS-CTMT

13/3/2014

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án 52 sau 5 năm triển khai (2009-2014). Biểu mẫu

41/QĐ-TCDS

04/3/2014

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về Phê duyệt chương trình công tác năm 2014

38/TCDS-KHTC

27/1/2014

Công văn của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ CTMT quốc gia DS-KHHGĐ năm 2014

Đọc bằng Acrobat Reader

 

Liên kết