Sinh hoạt khoa học Dân số- KHHGĐ tháng 8/2015

31/08/2015 10:34 Số lượt xem: 652

Ngày 25/8/2015 tại Hải Phòng, Hội đồng khoa học và Công nghệ Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng 8 với chủ đề “Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020”.

Chủ trì hội thảo, TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình; đại diện các Vụ/đơn vị thuộc  Tổng cục; đại diện Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thành phố Hải Phòng; Thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ của Tổng cục và các phóng viên báo chí.

 

Toàn cản hội thảo sinh hoạt khoa học

Trong những năm qua, công tác DS- KHHGĐ đã đạt được những thành tựu xuất sắc. Quy mô dân số tăng dưới 1 triệu người/ năm, tổng tỷ suất sinh đạt mức sinh thay thế (2,1 con/1 phụ nữ) từ năm 2006 và đã duy trì ở mức sinh thay thế trong năm 9 năm liên tiếp. Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn “dân số vàng”. Chất lượng dân số ngày càng nâng cao. Các vấn đề dân số mới này sinh như: Một số vùng có mức sinh còn cao, mức sinh còn khác biệt giữa các vùng miền; mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; già hóa dân số v.v.. được phát hiện và có những giải pháp can thiệp kịp thời. Góp phần vào những thành tựu xuất sắc đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của công tác nghiên cứu khoa học, sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực DS-KHHGĐ. Các nhà nghiên cứu khoa học đã cung cấp các bằng chứng, phát hiện các vấn đề mới, các tồn tại và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành chương trình DS-KHHHGĐ. Chính vì vậy, chúng ta cần định hướng, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu trong Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo

TS. Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã nói “Công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực DS-KHHGĐ cần phải tập trung toàn bộ kinh nghiệm, trí tuệ để có thể nêu lên được những hướng mới, nội dung mới, những vấn đề cụ thể sát sườn trong công tác nghiên cứu khoa học để định hướng cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020. Một giai đoạn chuyển hướng sang chiến lược mới với những thách thức mới”.

Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận về Định hướng chính sách và gợi mở nghiên cứu, trong đó trình bày về quy mô dân số và mức sinh từ những năm 1960 đến nay. Tham luận cũng đưa ra định hướng và gợi ý nghiên cứu xu hướng về mức sinh; đà tăng dân số cũng như khuyến nghị chính sách trong giai đoạn tới.

Đại diện Hội đồng khoa học và Công nghệ giới thiệu với hội thảo các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực DS-KHHGĐ giai đoạn 2008-2015; về tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực DS- KHHGĐ. Báo cáo trình bày quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Giải pháp chú trọng đến vấn đề về tổ chức, cơ chế chính sách cũng như nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tổ chức hội thảo sinh hoạt khoa học, phối hợp nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

Ngọc Diệp