Tình hình thực hiện đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Vũng Liêm,

22/08/2019 14:46 Số lượt xem: 231

 Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đang được triển khai trên địa bàn huyện Vũng Liêm. 

             Bước đầu thực hiện đã đem lại những thành công đáng ghi nhận, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giảm từ 113 bé trai/100 bé gái (113/100) trong năm 2016, xuống còn 106/100 trong sáu tháng đầu năm 2019. Đạt được kết quả như trên là do Huyện Ủy-UBND huyện có nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về công tác DS-KHHGĐ, các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Công tác DS-KHHGĐ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng nhận thức của toàn xã hội về chính sách DS-KHHGĐ từng bước được nâng lên, tổng tỷ suất sinh của huyện Vũng Liêm năm 2016 là 1,92 con/phụ nữ, năm 2018 là 1,84 con/phụ nữ, tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng năm 2016 thực hiện đạt 67,78% thì trong sáu tháng đầu năm 2019 thực hiện đạt 71,02%. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cơ bản được củng cố và kiện toàn từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục được sự quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách địa phương cho các hoạt động DS-KHHGĐ, đặc biệt là các hoạt động nhằm vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số. Sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, chính sách DS-KHHGĐ đã thực sự đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng nhận thức của toàn xã hội đã có bước chuyển biến rõ rệt, quy mô gia đình có một hoặc hai con được chấp nhận ngày càng rộng rãi.

Bên cạnh những thuận lợi thì trong quá trình tổ chức triển khai Đề án cũng gặp không ít khó khăn đó là: Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác DS-KHHGĐ dẫn đến chủ quan, thỏa mãn với những kết quả ban đầu, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiên định trong tổ chức thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Bộ máy tổ chức làm công tác dân số còn kiêm nhiệm nhiều công tác của trạm y tế, sự chỉ đạo khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh chưa được quan tâm, thiếu kiên quyết. Tâm lý thích con trai, tư tưởng trọng nam khinh nữ, phải có con trai mới ni dõi tông đường… vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ của nhân dân, đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người. Tình hình các nơi cung cấp dịch vụ siêu âm trả lời giới tính thai nhi vẫn còn xảy ra trên địa bàn, hầu hết phụ nữ mang thai đều biết trước giới tính trước sinh thông qua siêu âm. Việc truyền bá những phương pháp tạo giới tính theo kinh nghiệm dân gian vẫn còn tồn tại và đặc biệt hiện nay với sự phát triển internet các thông tin về sinh con theo ý muốn càng được phổ bến rộng rãi. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tuy được kéo giảm và ổn định ở mức thấp, tuy nhiên trong số này có rất nhiều trường hợp sinh con thứ 3 là các cặp vợ chồng có con một bề là gái. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở có dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hoá phẩm về thực hiện các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và nghiêm cấm tuyên truyền phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi chưa được thực hiện thường xuyên đồng bộ.

             Từ những thuận lợi cũng như những khó khăn trong việc tổ chức triển khai Đề án Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh thì thiết nghĩ cần có những đề xuất cũng như những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện Vũng Liêm như sau: Đầu tư kinh phí xây dựng và mở rộng các mô hình như: Câu lạc bộ có con một bề là gái, hỗ trợ vay vốn cho gia đình có con một bề là gái, biểu dương cho gia đình có con một bề là gái học giỏi (học bổng hoặc hình thức khác). Hướng dẫn thành lập đoàn kiểm tra liên hành về Y tế, DS-KHHGĐ, trong đó có cơ cấu Phòng dân số thuộc trung tâm y tế huyện làm thành viên. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở có dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hoá phẩm về thực hiện các quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và nghiêm cấm tuyên truyền phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt hơn nữa Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cần phải thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truyền thực hiện tốt về bình đẳng giới đến các gia đình, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh với thông điệp: Cần phải suy nghĩ tích cực và có quan niệm hiện đại hơn, không chỉ đàn ông mới có thể là trụ cột mà ngày nay phụ nữ hoàn toàn có thể đảm đương, chia sẻ các công việc với nam giới trong cuộc sống cũng như phụng dưỡng cha mẹ. Cần có  cơ chế phối hợp liên ngành và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội, bao gồm cả những nỗ lực nhằm giải quyết phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái nguyên nhân chính dẫn đến việc lựa chọn giới tính trước sinh. Truyền tải đi  thông điệp hãy sinh thuận theo tự nhiên dù gái hay trai chỉ hai là đủ.

KIM TUYẾN