Bình Dương tổng kết công tác Dân số-KHHGĐ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

12/02/2020 09:16 Số lượt xem: 72

  Ngày 15/01/2020, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 Ngày 15/01/2020, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.Tham dự có Bs Cao Thị Bích Thuận – Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện Khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Trung tâm Y tế/Khoa Dân số – KHHGĐ huyện/thị xã/thành phố; Chi cục Dân số - KHHGĐ.

Ông Nguyễn Văn Thấm, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương cho biết: Năm 2019 là năm thứ 2 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 78-CTr/TU ngày 11/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Công tác DS-KHHGĐ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền; đặc biệt UBND huyện, thị xã, thành phố và xã/phường đã chú trọng quan tâm, ban hành văn bản tăng cường chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ, bố trí kịp thời và hỗ trợ kinh phí, bảo đảm các hoạt động triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

Tuy nhiên năm 2019 cũng là năm công tác dân số gặp nhiều khó khăn, thách thức, là năm liền kề để hoàn thành chiến lược DS/SKSS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Hiện nay mức sinh giảm dưới mức sinh thay thế, tổng tỷ suất sinh là 1,53 con, đây là năm thứ ba liên tiếp dưới mức sinh thay thế.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, tỷ lệ người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại ngày càng tăng; tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ em mới sinh được sàng lọc sơ sinh đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Mức giảm sinh: Theo báo cáo chuyên ngành đến 31/12/2019 tổng số trẻ sinh ra  27.267 trẻ; trong đó số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 616 trẻ, chiếm tỷ lệ 2,26%.

- Chỉ tiêu về KHHGĐ: Tổng số người mới áp dụng BPTT thực hiện năm 2019: 69.648/57.903  đạt 120.3%. Trong đó: Đình sản: 147/110, đạt 133,6 %; Đặt vòng tránh thai 12.705/ 9.480 đạt  133,5%; Thuốc cấy: 231/163 đạt 141,7%; Thuốc viên: 24.859/21.890 đạt 113,5%; Bao cao su: 22.501/18.300 đạt 127,1%; Thuốc tiêm 9.205/7.900  đạt 116,5%.

- Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới năm 2019: Số bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh: 15.753 bà mẹ; Số trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh: 29.382 trẻ; Số người được tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân: 7.554 người; Tỷ số giới tính khi sinh là 104,1 bé trai/100 bé gái (13.905/13.362) (số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành).

Từ thực tế trên, theo lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ, năm 2020, ngành Dân số sẽ phấn đấu thực hiện:

- Chỉ tiêu kế hoạch

+ Dân số trung bình: 2.568.589 người

+ Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1‰ so với năm 2019 (13.6‰).

+ Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: 0,05% so với năm 2019 (2,26%).

+ Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu số người mới thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại ≥ 58.000 người. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại: 70%.

          +Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số như:  Tỷ số giới tính khi sinh 103-106 bé trai/bé gái; 50% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh;  80%  trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh; Trên 55% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc ban đầu.

- Mục tiêu: Chủ động duy trì mức sinh thay thế, thực hiện qui mô gia đình ít con (mỗi cặp vợ chồng nên có 02 con), nâng cao chất lượng dân số và các chăm sóc sức khỏe người cao tuổi góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá tỉnh nhà./.

 

PHẠM THO