Nghiên cứu - Điều tra Nghiên cứu - Điều tra

Ngày 22/11/2015, cộng đồng chung ASEAN đã chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính là kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

Ngày 22/11/2015, cộng đồng chung ASEAN đã chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính là kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

trong từng thời kỳ, theo yêu cầu nhiệm vị chính trị hoặc công tác quản lý, theo các mùa lễ hội, cơ quan tư pháp hoặc cán bộ làm công tác PBGDPL cần xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hoá đưa từng nội dung cụ thể vào kỳ hoặc cuộc lễ hội sẽ lồng nội dung pháp luật và dự kiến cán bộ tuyên truyền.

Thực trạng dân số Việt Nam. Quy mô dân số: Theo Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam đến 1/4/2013 ước tính là 89,5 triệu người (tăng 952.131 người so với 1/4/2012).

Thực trạng dân số Việt Nam

 

Quy mô dân số: Theo Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam đến 1/4/2013 ước tính là 89,5 triệu người (tăng 952.131 người so với 1/4/2012). Vào tháng 11/2013 dân số Việt Nam đã đạt 90 triệu người, là nước đông dân thứ 3 ở ASEAN (sau Inđônêxia và Philippin) và thứ 8 trong khu vực châu Á và 13 trên thế giới. 

Quy mô dân số: Theo Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam đến 1/4/2013 ước tính là 89,5 triệu người (tăng 952.131 người so với 1/4/2012). Vào tháng 11/2013 dân số Việt Nam đã đạt 90 triệu người, là nước đông dân thứ 3 ở ASEAN (sau Inđônêxia và Philippin) và thứ 8 trong khu vực châu Á và 13 trên thế giới. 

Theo khảo sát năm 2014 của Tổng cục Dân số-KHHGĐ, tỷ lệ phụ nữ đang có chồng đang sử dụng BPTT hiện đại nhận dịch vụ từ y tế công lập vào khoảng 90%. Tỷ lệ này ở y tế tư nhân là 6,7%.

Tổng số 44 bài viết / 5 trang

Trang: