HỘI THẢO DI DÂN, PHÁT TRIỂN VÀ GIẢM NGHÈO

 

Trong 2 ngày 5-6/10/2009 tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã phối hợp cùng với Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tổ chức Hội thảo Di dân, Phát triển và Giảm nghèo. Tham dự hội thảo có đại diện của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) của các tổ chức quốc tế, chuyên gia các trường đại học, viện nghiên cứu, và các cơ quan liên quan.

Mục đích của Hội thảo là thảo luận tình hình di dân trong nước hiện nay; xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến phát triển và giảm nghèo và đưa ra những kiến nghị về chính sách.

Tại Hội thảo, Báo cáo Phát triển con người 2009 của UNDP về Di cư và Phát triển đã được công bố. Với góc nhìn mới về phát triển con người, Báo cáo nhấn mạnh tính tuyển chọn của di cư và năng lực của người di cư cũng như gia đình họ và cộng đồng, theo đó di cư được coi như một sự thể hiện về phát triển con người, một sự lựa chọn để các cá nhân có thể tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho gia đình và bản thân. Tỷ lệ người di cư quốc tế khá ổn định ở mức 3% dân số thế giới trong vòng 50 năm qua. Vấn đề được quan tâm nhất hiện nay làm thế nào để người di cư vuợt qua những rào cản và xây dựng được những chính sách tốt hơn cho người di cư.

Hội thảo đã nghe và thảo luận các trình bày quan trọng về các nội dung chính: Di dân, phát triển, giảm nghèo, tiền gửi của người di dân; di dân nông thôn và tác động tại nơi xuất cư; di dân, đô thị hóa và nghèo đô thị với những trường hợp nghiên cứu và số liệu từ các điều tra di cư trong nước, các nghiên cứu tại các quốc gia khác như Australia, Campuchia, Philipine, Trung Quốc. Mối quan hệ giữa di cư và phát triển rất phức tạp và đa chiều. Các phương thức và biện pháp để người di cư và gia đình được an toàn có vai trò tích cực trong phát triển và giảm nghèo đã được xem xét. Hội thảo này là cột mốc trong tranh luận về di cư và phát triển với sự trao đổi và thảo luận kinh nghiệm quốc tế và trong nước cũng như đề xuất các hoạt động tiếp theo.

Di cư là một cơ hội và nguồn lực tích cực cho sự phát triển. Tuy nhiên vấn đề di cư ít được đề cập trong chuyển đổi thị trường. Ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác, di cư ngày càng nữ hóa, ngắn hạn và tuần hoàn. Các chính sách hiện nay ít quan tâm đến di cư và đóng góp của di cư tới giảm nghèo.

Các khuyến nghị của Hội thảo tập trung vào lồng ghép các vấn đề di cư trong đối thoại chính sách, sự tham gia và ủng hộ của môi trường chính sách đối với di cư, xóa bỏ các rào cản hành chính và biện pháp hạn chế di cư, đảm bảo sự bình đẳng và quyền lợi cho người di cư, tăng cường thu thập số liệu/thống kê tin cậy và có thể so sánh được, và khuyến khích nghiên cứu tác động của di cư tới phát triển.

 

THU PHƯƠNG