VẤN ĐỀ DÂN SỐ TRONG HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Mối quan hệ giữa tăng dân số và phát triển là phức tạp, tuy nhiên tăng trưởng dân số nhanh là một nhân tố có xu hướng làm tăng sự chênh lệch giữa các nước giàu ở phía Bắc và các nước chậm phát triển nhất, và làm rộng thêm khoảng giầu và nghèo trong các nước. Tăng dân số ở Tiểu sa mạc Sahara Châu Phi là nguyên nhân dân đến số người nghèo tuyệt đối tăng lên nhiều chục triệu (mặc dù tỷ lệ phần trăm của những người sống trong đói nghèo giảm không đáng kể).

Chúng ta không thể đạt được các mục tiêu của ICPD hoặc những Mục phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), nếu không đưa vào các nội dung dân số. Thiếu sự quan tâm đến dân số từ những năm 1990 đã tác động đáng báo động đến các nước như Kenya. Trong những năm 1980 quy mô gia đình ở Kenya đã giảm từ 7,2 xuống 5,4 người/gia đình, do nỗ lực tập trung vào các chương trình KHHGĐ. Dự báo dân số của Kenya đến năm 2050 là 54 triệu. Hiện nay, do việc tập trung cho chương trình KHHGĐ ở Kenya giảm, dự báo dân số Kenya năm 2050 sẽ lên đến 84 triệu người.

84 triệu người này sẽ cần thức ăn, giáo dục và việc làm - có thể sẽ là những thách thức không vượt qua được đối với Kenya. Nghèo đói tăng lên rất rõ ràng biểu hiện qua việc những ngôi nhà ổ chuột mọc lên như nấm. Khi dân số tăng quá nhanh, các hệ thống giáo dục và y tế bị quá tải hoặc đều trở nên yếu kém, sự phát triển không được duy trì và chịu thiệt thòi nhiều nhất là các em gái và phụ nữ.

Phát triển được tuyên bố là một quyền phổ cập và không thể thay đổi của ICPD, tuy nhiên từ 2 năm trước Quốc hội Anh đã kết luận rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ rất khó hoặc không thể đạt được với mức tăng dân số hiện nay ở các nước và các khu vực kém phát triển trên thế giới.

Trong khi KHHGĐ bắt buộc đã xảy ra ở các nước như Ấn Độ, thì điều nhận thấy là KHHGĐ thực sự thành công ở các nước như Iran, Bangladesh, Thailand hoặc Colombo – hoàn toàn do tự nguyện. Tử vong mẹ đã giảm khoảng một phần ba ở các nước phương Tây không phải là do sản khoa tốt hơn, mà là do KHHGĐ tự nguyện.

Theo Chương trình hành động của ICPD, “Sự thành công của giáo dục dân số và các chương trình KHHGĐ cho phép thay đổi tùy theo hoàn cảnh đã chứng minh rằng các cá nhân ở mọi nơi đều có thể và sẽ hành động có trách nhiệm cùng với nhu cầu riêng của họ, nhu cầu của gia đình và của cộng đồng”.

Thật không may là vẫn còn có quá nhiều rào cản đối với KHHGĐ. Nhiều người nghèo và phụ nữ đã tin rằng biện pháp tránh thai còn nguy hiểm hơn cả sinh đẻ - ngược lại sự nguy hiểm còn có thể gấp ngàn lần.

Không có phụ nữ được tự do trừ khi họ có thể quyết định có con hay không và vào lúc nào để có con. KHHGĐ làm tăng phúc lợi y tế đối với phụ nữ và gia đình, và tạo điều kiện cho tất cả các lĩnh vực khác của sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Có 1,2 tỷ vị thành niên đang bắt đầu tìm hiểu về tình dục. Họ cần hiểu về sức khỏe khỏe sinh sản, sức khoẻ tình dục và quyền về sức khỏe sinh sản. Các em gái cần được có quyền và được học hành. Các em gái có trình độ giáo dục trung học cơ sở có những lựa chọn về tình dục và chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn. Đầu tư vào những lĩnh vực chủ yếu này là cách để đạt được Chương trình nghị sự Cairo và Các mục tiêu MDG.

Không chỉ tiếp cận phổ cập các phương tiện tránh thai, mà còn phổ biến thông tin chính xác và phát triển kỹ thuật tránh thai mới cho cả nam và nữ, phòng tránh HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Sinh con có sự trợ giúp của người đỡ đẻ có kinh nghiệm là một mục tiêu phù hợp, nhưng tạo ra hiệu lực của kế hoạch hóa gia đình lại thiết thực hơn. Các nhân viên y tế cộng đồng được đào tạo tối thiểu có thể thực hiện tiêm thuốc tránh thai an toàn và trách nhiệm. 

Hạ thấp hơn tỷ lệ chết mẹ do mang thai và sinh đẻ chỉ có thể trở thành hiện thực nếu thực hiện nạo phá thai an toàn. Các biện pháp gây xẩy thai bằng thuốc và hút thai chân không bằng tay có thể thực hiện được với nguồn lực hạn chế, có kỹ năng và trách nhiệm.

Chúng ta phải:

-          Khởi động và lập lại vị trí của KHHGĐ

-          Khôi phục và duy trì ngân sách giành cho KHHGĐ

-          Phổ biến thông tin chính xác và toàn diện về KHHGĐ

-          Đáp ứng nhu cầu về KHHGĐ với tiếp cận phổ biến các biện pháp tránh thai

-          Tăng cường quyền lực của cộng đồng trong việc tiếp cận và phân phối các dụng cụ tránh thai

-          Xây dựng mối quan hệ với những người ủng hộ bảo vệ sức khỏe bà mẹ

-          Thiết lập mối liên kết giữa các nhà hoạt động trong các lĩnh vực như HIV/AIDS, giáo dục, quyền con người, phát triển, di cư, v.v…

-          Phát triển các thông điệp truyền thông cho các nhà lập chính sách và tài trợ về mối quan hệ giữa động thái dân số, KHHGĐ và sức khỏe bà mẹ, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản.

NGUYỄN THÁI HÀ  

Nguồn:http://www.overpopulation.org