NĂM 2045 SỐ LƯỢNG NGƯỜI GIÀ SẼ VƯỢT SỐ LƯỢNG TRẺ EM

 

Theo Báo cáo về tình trạng già hoá dân số thế giới của LHQ, năm 2045 lần đầu tiên số lượng người già sẽ vượt số lượng trẻ em. Điều này làm tăng thêm nhu cầu về chăm sóc và gánh nặng cho nhóm dân số trong độ tuổi lao động nhằm hỗ trợ những người nghỉ hưu.

Tỷ trọng người cao tuổi (60 tuổi trở lên) trong tổng dân số thế giới sẽ tăng từ 8% năm 1950 lên 11% năm 2009 và 22% trong vòng 4 thập kỷ tới. Mức tăng hàng năm của tỷ trọng người cao tuổi là 2,6%, nhanh gấp ba lần mức tăng dân số, hầu hết do người dân sống thọ hơn và sinh ít con hơn. Xu hướng này sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm, đầu tư, tiêu dùng, thị trường lao động, lương hưu, thuế, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới thu xếp cuộc sống, nhu cầu nhà ở, di cư và các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Báo cáo cho biết “Do tỷ trọng trẻ em ngày càng giảm, số lượng trường học cũng sẽ giảm trong khi nhu cầu về các cơ sở chăm sóc lâu dài đối với nguời cao tuổi sẽ tăng. Trong lĩnh vực chính trị, già hoá dân số có thể làm thay đổi các loại hình bầu cử và đại diện chính trị”.

Số lượng người trên 60 tuổi đã vượt quá 700 triệu năm ngoái và dự kiến sẽ tăng lên 2 tỷ vào năm 2050, gấp 3 lần năm 2000. Tại hầu hết các quốc gia, dân số trên 80 tuổi tăng nhanh hơn các nhóm tuổi khác và sẽ tiếp tục tăng nhanh cho tới năm 2050, điều này cho thấy một nhu cầu đang tăng về chăm sóc lâu dài.

Hiện nay, tuổi trung vị của thế giới là 28 tuổi. Nigeria thuộc miền trung bắc châu Phi là quốc gia có dân số trẻ nhất với tuổi trung vị là 15; Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất với tuổi trung vị là 44. Trên toàn thế giới, tuổi trung vị sẽ tăng lên 10 tuổi trong 4 thập kỷ tới.

Nguồn: UNAIDS, Today’s News, 11/01/2010.