HỘI THẢO NHẬN THỨC VÀ SỰ CHUẨN BỊ

CHO TUỔI GIÀ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI VÀ VAI TRÒ

CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Ngày 27/11/2014, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với Viện Chính sách Công và Quản lý - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo phổ biến kết quả

Nghiên cứu “Nhận thức và sự chuẩn bị cho tuổi già của người cao tuổi (NCT) và vai trò chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Phát triển Đức - Việt do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Cộng hòa liên bang Đức (BMZ) tài trợ.. Nghiên cứu được thực hiện tại Thái Nguyên và Tiền Giang từ tháng 7 đến tháng 11/2014. Đối tượng nghiên cứu là nhóm NCT (60-69; 70-79, 80+), thành viên gia đình NCT, lãnh đạo địa phương.

Hội thảo nhằm chia sẻ với các cơ quan, ban ngành có liên quan và các đối tác phát triển quốc tế về những phát hiện của nghiên cứu cũng như kết quả đánh giá mức độ đáp ứng của các chính sách hiện nay, đặc biệt là chính sách an sinh xã hội, và đề xuất các định hướng và chính sách phù hợp hơn nữa cho mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của NCT, hướng tới “Già hóa thành công”.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh. Tỷ lệ NCT sẽ tăng từ 10% hiện nay lên 26% vào năm 2050.

Với mức lương hưu hiện nay, phần lớn NCT đều sống dựa vào người thân trong gia đình và qua các kênh không chính thức để có một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, lối sống sinh hoạt và quy mô gia đình truyền thống đang trải qua những thay đổi. Quá trình đô thị hóa và hiện đại hóa cũng đang tác động đến việc thu xếp cuộc sống của NCT. Vấn đề này cần có những chính sách và các giải pháp hữu hiệu của Chính phủ và toàn xã hội.

Nhiều NCT được phỏng vấn trong nghiên cứu chia sẻ rằng thay vì tiết kiệm cho bản thân, họ đã đầu tư cho con cái và giờ đang sống dựa vào sự hỗ trợ của con cái. Song trái lại với mong muốn của cha mẹ, nhiều con cái khó có thể hoặc sẵn sàng chăm sóc đầy đủ cho cha mẹ. Áp lực kinh tế khiến nhiều người ra thành phố làm ăn kiếm sống, tác động nhiều đến cấu trúc gia đình truyền thống, bao gồm cả chăm sóc NCT.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phụ nữ lớn tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương. Nhiều phụ nữ thường làm việc trong khu vực phi chính thức, thu nhập không ổn định khiến họ khó có tiền tiết kiệm. Do vậy, cần một chiến lược lâu dài cho cơ cấu tuổi đang thay đổi nhanh ở Việt Nam. Nghiên cứu cũng cho thấy thế hệ trẻ cần chuẩn bị như thế nào khi họ về già, và nhấn mạnh vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả nam và nữ cao tuổi nhằm đảm bảo việc già hóa thành công.

VÂN NHI 

 

Liên kết