TÌNH HÌNH TRẺ EM THẾ GIỚI 2004
TRẺ EM GÁI, GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN

 
 

UNICEF cho rằng: Tạo điều kiện để nhiều trẻ em gái hơn nữa được đến trường là bước đầu tiên để tiến tới đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Ngày 11/12/2003 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Việt Nam, Uỷ ban DS,GĐ&TE, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ công bố ấn phẩm quan trọng hàng năm "Tình hình trẻ em thế giới 2004" UNICEF kêu gọi các cơ quan phát triển, các chính phủ, gia đình và cộng đồng tập trung và củng cố các nỗ lực để vượt qua các thách thức, những trở ngại khiến các trẻ em gái không được đến trường. Nếu không thúc đẩy việc đưa nhiều hơn trẻ em gái đến trường, những nỗ lực giảm nghèo và cải thiện sự phát triển con người sẽ không thể đạt được.

"Tình hình trẻ em thế giới 2004" cho thấy các em gái bị mất quyền đi học dễ bị tổn thương hơn vì nghèo, đói, bạo lực, xâm hại, bóc lột và buôn bán. Các em dễ bị tử vong khi sinh nở và bị rủi ro mắc bệnh nhiều hơn, bao gồm cả HIV/AIDS. Mặt khác, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cần giáo dục nâng cao tính tự tin, kỹ năng xã hội và đàm phán, và khả năng thu nhập của trẻ em gái và bảo vệ các em ít bị tổn thương vì bạo lực và ốm yếu.

Ông Anthony Bloomberg, Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu: "Nghèo đói, hàng rào ngôn ngữ, tình trạng sức khoẻ và dinh dưỡng, trường học ở xa nhà, thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh không đảm bảo tại trường học được xác định là những cản trở chính ảnh hưởng đến giáo dục trẻ em gái ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam."."Việt Nam có nhiều tiến bộ chung về tỷ lệ nhập học tiểu học, với số trẻ em trai và trẻ em gái nhập học hầu như ngang nhau gần 92%, mặc dù vậy vẫn không thể bỏ qua những bất bình đẳng khác. Số trẻ em gái thuộc một số nhóm dân tộc thiểu số không được học tiểu học nhiều hơn rất nhiều so với các trẻ em trai, và 1/3 (33%) trẻ em khuyết tật không bao giờ đến trường".

Các con số thể hiện tỷ lệ nhập học và tốt nghiệp tiểu học cho thấy có rất nhiều trẻ em bỏ học. Hơn 1/5 (22,5%) tổng số học sinh không tốt nghiệp bậc tiểu học Ông Bloomberg nhận xét: "Những con số rất tốt về tỷ lệ nhập học tiểu học của Việt Nam cần phải được duy trì và phát triển, nếu Việt Nam muốn phát huy hết tiềm năng của mình.

Theo Công ước về Quyền trẻ em, tất cả các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện các quyền giáo dục cơ bản của mọi trẻ em. Các nhóm bị gạt ra ngoài lề xã hội như trẻ em khuyết tật, trẻ em di cư nghèo và trẻ em thuộc các nhóm dân tộc thiểu số cần sự hỗ trợ đặc biệt. "Kế hoạch hành động Quốc gia Giáo dục cho mọi người". (2003 - 2015) được phê duyệt vào tháng Sáu năm nay là một khuôn khổ tiến bộ và toàn diện cho việc mở rộng giáo dục cơ bản có chất lượng cho mọi trẻ em.

Đại diện UNICEF đề xuất rằng khi tiến hành thực hiện kế hoạch hành động này cần chú trọng đến các chính sách nhạy cảm giới đối với trẻ em gái bao gồm xoá bỏ mọi hình thức học phí tiểu học; sách giáo khoa phải nhạy cảm về giới; các phương pháp dạy và học lấy học sinh làm trọng tâm; đảm bảo cho các em được tiếp cận với nước sạch và các công trình vệ sinh sạch sẽ tại trường học; và khuyến khích sự tham gia của các em gái vào các hoạt động như thể thao, văn hoá và lãnh đạo.

Việt Nam đang trên đường tiến tới đạt được một trong những Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ quan trọng nhất - phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2015. Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu phát triển các mô-đun giảng dạy giáo viên có nhạy cảm về giới nhằm đảm bảo sách giáo khoa trong tương lai và những chương trình giảng dạy mới ở cấp giáo dục tiểu học sẽ có sự cân bằng về giới. Đào tạo về giới và quyền trẻ em cho các hiệu trưởng, giáo viên và các hiệp hội giáo viên - phụ huynh bậc tiêu học đang được tiến hành với sự hỗ trợ của UNICEF.

UNICEF công bố bản báo cáo "Tình hình trẻ em thế giới" hàng năm để ghi lại những tiến bộ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em trên toàn thế giới.

Bản báo cáo năm nay tập trung vào chủ đề Giáo dục trẻ em gái và những ảnh hưởng đối với phát triển. Báo cáo đưa ra những lợi ích của việc giáo dục trẻ em gái, xem xét những rào cản làm nhiều trẻ em gái không được đến trường và những ảnh hưởng lâu dài đối với phát triển quốc gia, lập luận chi tiết tại sao giáo dục lại là phương thức hữu hiệu nhất để đối mặt với những thách thức to lớn đối với phát triển con người, và đề ra những khuyến nghị cụ thể và thiết thực cho chặng đường phía trước.

(Theo thông cáo báo chí của UNICEF tại Hà Nội)