TÌNH HÌNH TRẺ EM THẾ GIỚI 2004
TÓM TẮT BÁO CÁO

 
 

Báo cáo "Tình hình trẻ em thế giới 2004" tập trung vào vấn đề giáo dục trẻ em gái như là một trongnhững vấn đề bức xúc nhất đối với sự phát triển cộng đồng ngày nay. Trẻ em gái là trọng tâm vì các em thường hay bị bỏ lại phía sau, vì những điều có lợi cho trẻ em gái cũng sẽ có lợi cho trẻ em trai (nhưng điều ngược lại thì không phải lúc nào cũng đúng) vì trẻ em gái dễ bị xâm hại về sức lao động và tình dục và các hình thức bóc lột khác khi bị bỏ mặc không được đi học. Bản báo cáo là một minh chứng cho thấy sự bất bình đẳng giới đang rất phổ biến và những thiệt hại do việc trẻ em gái không được đi học gây ra cho các em, gia đình, cộng đồng và đất nước. Báo cáo cũng là một kho thông tin về chiến lược, chương trình và sáng kiến của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF và các đối tác nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục trẻ em gái, và do đó cải thiện cuộc sống của tất cả trẻ em. Cuối cùng, báo cáo là một lời kêu gọi hành động.

 

Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Text Box: ““Báo cáo tình hình trẻ em thế giới 2004”Tại cuộc họp Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tháng 9 năm 2000, các vị lãnh đạo trên thế giới đã đồng ý về một loạt các mục tiêu có định mức thời gian và cân, đong, đo, đếm được gọi là Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ để giải quyết sự nghèo khổ làm kiệt quệ con người và các hậu quả tai hại của nó. Mỗi một mục tiêu đều rất quan trọng đối với sự phát triển, nhưng hai mục tiêu - phổ cập giáo dục và bình đẳng giới và nâng cao vị thế năng lực cho phụ nữ - được coi là cốt lõi của các mục tiêu khác. Chính là giáo dục sẽ cung cấp cho những thế hệ sau các công cụ chiến thắng trong giáo dục sẽ bảo đảm một tương lai trong đó các trẻ em gái và trai đều an toàn, khoẻ mạnh, được bảo vệ và nâng cao quyền lợi. Đó không phải là một dịch vụ từ thiện, mà là một đạo lý phải thực hiện.

"Tình hình trẻ em thế giới 2004" nhận định rằng không có cơ sở bình đẳng giới trong giáo dục, các thành tựu nhằm thực hiện mục tiêu khác cũng không thể nào duy trì được. Trên thực tế, sự bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học và trung học được coi là quan trọng đến mức thời gian định cho việc đạt được mục tiêu này trên toàn cầu là năm 2005 - 10 năm sớm hơn so với các mục tiêu khác.

Tuy vậy, mặc dù có hàng nghìn các dự án thành công ở các nước trên toàn cầu, sự bình đẳng giới trong giáo dục vẫn còn là một giấc mơ "tình hình trẻ em thế giới 2004' nói lên tình cảm của 121 triệu trẻ em thất học - trong số đó có 65 triệu trẻ em gái.

Cái giá phải trả khi trẻ em gái không được đi học. Báo cáo trình bày những kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu về cái giá phải trả và các hậu quả của việc không cho trẻ em gái đi học. Những phát hiện chính cho thấy trẻ em gái đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của nghèo đói; các em gái bị rủi ro về HIV/AIDS, bóc lột tình dục và buôn bán trẻ em hơn các em trai. Khi một em gái không có kiến thức và kỹ năng sống do nhà trường cung cấp, em đó sẽ bị tiếp xúc với nhiều rủi ro hơn là các em trai được đi học và thế hệ sau sẽ phải chịu hậu quả.

Các nghiên cứu cũng khẳng định rằng giáo dục nâng cao tính tự tin, kỹ năng xã hội và đàm phán và khả năng thu nhập của trẻ em gái và bảo vệ các em ít bị tổn thương vì bạo lực và ốm yếu. Giáo dục trẻ em gái có quan hệ chặt chẽ với các mặt khác của sự phát triển con người. Coi đó là một ưu tiên tức là chúng ta cũng đang thúc đẩy sự phát triển ở tất cả các lĩnh vực khác.

Vậy tại sao trẻ em gái lại bị gạt ra ngoài trường học, phụ nữ không được tham gia các hoạt động chính trị và các nước cứ bị tụt hậu trong khi sự phát triển chỉ tiến bộ ở một số nơi ? Như đã được trình bày "Tình hình trẻ em thế giới 2004", có vô số những câu trả lời và chúng có quan hệ qua lại với nhau - đứng đầu danh sách là sự phân biệt giới rất phổ biến và việc không coi giáo dục là một quyền con người.

Sự nghèo khó là một yếu tố nữa. Trong khi các trẻ em trai và gái cùng ở những hoàn cảnh kinh tế xã hội nghèo thường dễ bị tước bỏ quyền được đi học, sự nghèo khó gây tác hại lớn hơn đối với các trẻ em gái, các em phải chịu thiệt đơn, thiệt kép - vì giới và vì nghèo.

Bản báo cáo tóm tắt những lợi ích nhiều mặt của sự đầu tư và giáo dục trẻ em gái: sự phát triển kinh tế được đẩy mạnh; một nền giáo dục cho thế hệ sau; kết quả của giáo dục vượt xa ngoài lớp học (kết quả nhân rộng); giảm tử vong ở trẻ em, gia đình mạnh khoẻ hơn, tử vong bà mẹ ít hơn.

Giáo dục trẻ em gái và cộng đồng phát triển

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng giáo dục trẻ em vẫn chưa là một xúc tiến cho đầu tư phát triển mặc dù đã có bằng chứng hai năm rõ mười rằng phát triển con người có thể đẩy mạnh tiến bộ kinh tế, chứ không phải là điều ngược lại. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng giáo dục trẻ em gái là phương cách hữu hiệu nhất để thúc đẩy phát triển con người. Dưới đây là một vài lợi ích lâu dài của giáo dục trẻ em gái mà "Tình hình trẻ em thế giới 2004” đặc biệt lưu ý chúng ta:

Các chương trình tiền học đường thiết lập một nhịp điệu đi học cho các em gái chứ không phải là nhịp điệu của công việc gia đình và nhiệm vụ tăng thêm thu nhập. Sự chăm sóc dựa trên cộng đồng có thể làm cho trẻ em gái quen với suy nghĩ phải đi học sống tương lai của các em và cuộc sống của con cái các em ấy.

Thanh niên được đi học có khả năng tự bảo vệ mình khỏi lây nhiễm HIV/AIDS nhiều hơn.

Một em gái đi học thường ít bị lôi cuốn vào các hình thức lao động bóc lột ngoài gia đình và đỡ phải làm các công việc gia đình có thể là quá nặng nề.

Các em gái biết đọc, biết viết và được đào tạo về kỹ năng sống ít bị tổn thương vì các hình thức quá đáng của bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và buôn bán trẻ em.

"Tình hình trẻ em thế giới 2004" nhận định rằng mặc dù một vài khu vực đang tiến tới đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2005, các trẻ em gái ở các khu vực khác trên thế giới vẫn bị bỏ lại phía sau.

Kinh phí

"Tình hình trẻ em thế giới 2004" thấy rằng, trừ một số ít ngoại lệ, các nước công nghiệp hoá và các cơ quan tài chính quốc tế về cơ bản không đáp ứng được những cam kết của họ. Mặc dầu, năm 1990 các nước tài trợ đã hứa tài trợ thêm cho giáo dục và năm 1996 họ cam kết đảm bảo phổ cập giáo dục vào năm 2015, tổng số viện trợ cho các nước đang phát triển thực tế đã giảm trong những năm 90, và tài trợ song phương cho giáo dục thậm chí còn giảm hơn nữa.

Trẻ em trai

Từ viễn cảnh của một tương lai lành mạnh và bình đẳng cho tất cả trẻ em, Báo cáo "Tình hình trẻ em thế giới 2004" khẳng định ý nghĩa quan trọng tương tự của các quyền của các trẻ em trai được học tập. Tính nhạy cảm về giới được định nghĩa trong báo cáo như sau: đó là biết rõ về yêu cầu của các em gái và các em trai và tạo ra các hệ thống trường học, lớp học và xã hội trong đó tất cả các trẻ em đều phát triển.

"Tình hình trẻ em thế giới năm 2004" cho biết những cải cách đã được thực hiện để làm cho giáo dục an toàn hơn, thích hợp hơn và nâng cao vị thế năng lực nhiều hơn cho các em gái cũng đã được chững minh là có lợi cho các em trai. Tất cả trẻ em đều được thụ hưởng sự mở rộng của các chương trình tuổi thơ lồng ghép, thời gian biểu linh hoạt, đầy đủ thiết bị vệ sinh, dạy họ có ý thức về giới, một môi trường trường học không có bạo lực và thân thiện với trẻ em.

Kêu gọi hành động

Báo cáo kết luận rằng giáo dục các em gái là một đầu tư lý tưởng. Nó tăng thêm giá trị cho các ngành phát triển xã hội khác, giảm nhẹ sức ép đối với hệ thống chăm sóc sức khoẻ, xoá đói giảm nghèo và củng cố nền kinh tế quốc gia. Về kinh phí có thể thu xếp được: từ nay đến năm 2015, các nước tài trợ nước ngoài. Những trở ngại cụ thể cũng có thể vượt qua được . Để các em nhập học và theo học, cần phải có những chiến lược lồng ghép. Những bằng chứng trình bày trong "Tình hình trẻ em thế giới 2004" cho thấy thách thức đối với giáo dục cho mọi người là thách thức đối với sự phát triển trong tất cả các ngành: giáo dục, tài chính, y tế, lao động, tư pháp và lập kế hoạch.

UNICEF đưa ra một lời kêu gọi khẩn cấp cho các vị lãnh đạo ở các cấp trong xã hội và đề nghị họ, cùng với các vấn đề khác, coi giáo dục trẻ em gái là một thành tố không thể thiếu được trong các nỗ lực phát triển, xoá bỏ tất cả các loại học phí, lồng ghép chính sách giáo dục các chương trình quốc gia, xoá đói giảm nghèo, và thiết lập trường thành các trọng tâm phát triển cộng đồng, nhất là các trẻ em trong các tình huống có xung đột hay khẩn cấp.

UNICEF cũng kêu gọi tăng kinh phí quốc tế cho giáo dục, giảm 10% của hỗ trợ chính thức cho giáo dục cơ bản. Các nước công nghiệp hoá cần thực hiện lời cam kết là dành ít nhất 0,7% của GNP trong hỗ trợ và ít nhất 0,15% cho các nước ít phát triển nhất.

Trong phần phụ lục, "Tình hình trẻ em thế giới 2004" trình bày những chiến lược cả ở trong và ngoài lớp học để tăng tỷ lệ nhập học của các trẻ em gái và nêu những thí dụ về các nước đã có những chương trình giáo dục thành công - mỗi nước theo đường lối riêng của mình đang triển khai một mô hình về môi trường học nhạy cảm về giới và thân thiện với trẻ em.