1.     Giới thiệu chung và các khái niệm

 

 

1.1     Portal

Portal là một Ứng dụng trên cơ sở nền tảng công nghệ web (web-based), có tính khả chuyển cao, được xây dựng tuân theo các chuẩn mở (JSR của SUN), có khả năng kế thừa và tích hợp các ứng dụng đã có, hướng người sử dụng (Personalize , Customize). Portal cung cấp đầy đủ các chức năng đảm bảo tính bảo mật, phân quyền người sử dụng và luôn trong tình trạng sẵn sàng để có thể tích hợp với các ứng dụng phát triển theo cùng chuẩn !

Portal có khả năng xác thực theo cơ chế một cửa – Single Sign On (SSO), và hỗ trợ dễ dàng để các nhà phát triển có thể tích hợp hoặc thêm bớt xác thực qua các trung tâm xác thực (CAS: Center oí Authenticate Center) !

Portal có khả năng hỗ trợ Web service (WSRP: Webservice Remote Protocol), qua cơ chế SOAP và ngôn ngữ XML. Điều này cho phép ứng dụng portal dễ dàng tương tác với các hệ thống ở xa và khác ngôn ngữ phát triển (ví dụ portal trên nền java gọi ứng dụng qua web service phát triển trên nền Microsoft)

Ngoài ra Portal còn tích hợp hệ thống CMS để tự xây dựng giao diện tương tác với người sử dụng cuối theo cách thân thiện (User Oriented) !

1.2     Portlet

Các ứng dụng thành phần chạy trên nền portal, có thể được cung cấp bởi cộng đồng hoặc dễ dàng tích hợp các công nghệ mới để chạy trên portal dưới cơ chế chạy của Portlet