CUỘC CHIẾN CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU -
ĐOÀN KẾT CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG
(Phát biểu của Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
nhân dịp công bố Báo cáo Phát triển con người năm 2007-2008)
 

Báo cáo phát triển con người 2007/2008 ra đời vào thời điểm biến đổi khí hậu – một vấn đề đã được đặt ra từ lâu trong chương trình nghị sự quốc tế - bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn nhất cần phải có. Những kết quả nghiên cứu mới đây của liên chính phủ về Biến đổi khí hậu nêu lên lời kêu gọi; khẳng định về tình trạng nóng lên của khí hậu mà nguyên nhân trực tiếp là của con người.
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã ở mức nghiêm trọng và vẫn tiếp tục gia tăng. Báo cáo năm nay là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với chúng ta: biến đổi khí hậu gây ra “thảm họa song trùng”, những mối hiểm họa lâu dài đối với toàn thể nhân loaị mà ban đầu đã đẩy lùi những tiến bộ về phương diện phát triển con người của người nghèo trên toàn thế giới.
Chúng ta đã bắt đầu chứng kiến những thảm hoạ này diễn ra, khi mực nước biển dâng lên và các cơn bão nhiệt đới trở nên mạnh hơn thì hàng triệu người dân phải di dời. Dân cư sống ở những vùng đất khô hạn, nằm trong số những người dễ bị tổn thương, chúng ta phải đương đầu với tình trạng hạn hán liên tục xảy ra và ngày càng gia tăng. Khi các núi băng tan chảy thì nguy cơ ảnh hưởng tới các nguồn cấp nước.
Tình trạng nóng lên toàn cầu đang gây ra ảnh hưởng ở mức quá chênh lệch đối với người nghèo trên thế giới cũng như cản trở nỗ lực thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Tuy nhiên, về lâu dài, không ai – giàu hay nghèo – có thể tránh được các mối hiểm hoạ do biến đổi khí hậu mang lại.
Tôi tin rằng những gì chúng ta làm để giải quyết thách thức này sẽ có ý nghĩa quyết định đối với thời đại mà chúng ta đang sống cũng như đối với số phận của chính chúng ta. Tôi cũng tin rằng biến đổi khí hậu chính là thách thức toàn cầu mà Liên hợp quốc là tổ chức phù hợp nhất có thể giải quyết. Chính vì vậy, tôi đã đề ra cho bản thân một công việc ưu tiên là phối hợp với các nước thành viên để đảm bảo Liên hợp quốc thực hiện đầy đủ vai trò của mình.
Để giải quyết vấn đề biến đổi khi hậu, đòi hỏi phải hành động trên cả hai mặt trận. Trước hết, thế giới cần khẩn cấp tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu mức khí thải nhà kính. Các nước công nghiệp hóa cần cắt giảm nhiều hơn nữa lượng khí thải. Cần huy động sự tham gia nhiều hơn nữa của các nước đang phát triển và đề ra các biện pháp khuyến khích các nước này hạn chế mức khí thải, đồng thời vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tế và các nỗ lực xóa đói giảm nghèo.
Điều cần thiết thứ hai là thích ứng với các biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu. Nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển dễ bị tổn thương nhất, cần được hỗ trợ để tăng cường khả năng thích ứng. Cũng cần thúc đẩy mạnh mẽ việc tạo ra các công nghệ mới phục vụ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, làm cho các công nghệ tái tạo hiện nay bền vững về phương diện kinh tế cũng như tăng cường phổ biến công nghệ một cách nhanh chóng.
Biến đổi khí hậu đe doạ toàn thể loài người. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện tính đoàn kết và cùng nhau đề ra cách thức ứng phó với vấn đề toàn cầu này. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đứng lên, triệu người như một, để cùng nhau đối mặt với thách thức này và để cho các thế hệ tương lai được thừa hưởng một thế giới tốt đẹp hơn.