ĐỒNG HỒ DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2009

(Theo Số liệu Dân số Thế giới năm 2009 do

Văn phòng Tham khảo Dân số Hoa Kỳ công bố ngày 12/8/2009)
Thế giới

Các nước phát triển hơn

Các nước phát triển kém

Các nước phát triển kém (trừ Trung Quốc)

 

 

 

 

 

Dân số:

6,809,972,000

1,232,100,000

5,577,872,000

4,246,474,000

 

 

 

 

Số sinh theo:

 

 

 

 

Năm

138.949.000

14.359.000

124.590.000

108.427.000

 

Tháng

11.579.083

1.196.583

10.382.500

9.035.583

 

Tuần

2.672.096

276.135

2.395.962

2.085.135

 

Ngày

380.682

39.340

341.342

297.060

 

Giờ

15.862

1.639

14.223

12.378

 

Phút

264

27

237

206

 

Giây

4,4

0,5

4,0

3,4

 

 

 

 

 

Số chết theo:

 

 

 

 

Năm

56.083.000

12.227.000

43.807.000

34.407.000

 

Tháng

4.673.583

1.023.083

3.650.583

2.867.250

 

Tuần

1.078.519

236.096

842.442

661.673

 

Ngày

155.652

33.636

120.019

94.266

 

Giờ

6.402

1.401

5.001

3.928

 

Phút

107

23

83

65

 

Giây

1,8

0,4

1,4

1,1

 

 

 

 

 

Số tăng tự nhiên theo:

 

 

 

 

Năm

82.866.000

2.082.000

80.783.000

74.020.000

 

Tháng

6.905.500

173.500

6.731.917

6.168.333

 

Tuần

1.593.577

40.038

1.553.519

1.423.462

 

Ngày

227.030

5.704

221.323

202.795

 

Giờ

9.460

238

9.222

8.450

 

Phút

158

4

154

141

 

Giây

2,6

0,1

2,6

2,3

 

 

 

 

 

Số chết trẻ em dưới 1 tuổi theo:

 

 

 

 

Năm

6.352.000

82.000

6.269.000

5.926.000

 

Tháng

529.333

6.833

522.417

493.833

 

Tuần

122.154

1.577

120.558

113.962

 

Ngày

17.403

225

17.175

16.236

 

Giờ

725

9

716

676

 

Phút

12

0.2

12

11

 

Giây

0,2

0,003

0,2

0,2

Nguồn: Carl Haub và Mary Mederios Kent, Số liệu Dân số Thế giới năm 2009 (Washington, DC: Văn phòng Tham khảo Dân số, 2009)