NHỮNG ĐẶC TRƯNG NỔI BẬT CỦA DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2011


-         48% dân số thế giới sống dưới 2 USD/ngày
-         Tuổi thọ bình quân từ lúc sinh ở Canada, Martinique, và Singapore là 81.
-         Tổng tỷ suất sinh của thế giới là 2,5 con/phụ nữ, thấp nhất là Đài Loan (0,9 con) và cao nhất là Nigeria (7 con).
-         Năm 2009, 14,3% dân số Zimbabue sống với HIV/AIDS, con số này của năm 2001 là 23,7%.


Đồng hồ dân số, 2011
 
Thế giới
Các nước phát triển
Các nước đang phát triển
Dân số
6.986.951.000
1.241.580.000
5.745.371.000
Số sinh trong
1 năm
139.558.000
14.070.000
125.488.000
1 ngày
382,351
38.548
343.803
1 phút
266
27
239
Số chết trong
1 năm
56,611,000
12.201.000
44.410.000
1 ngày
155,099
33.427
121.671
1 phút
108
23
84
Tỷ suất tăng tự nhiên trong
1 năm
82,947,000
1.869.000
81.078.000
1 ngày
227,252
5.121
222.132
1 phút
158
4
154
Số trẻ < 1 tuổi chết trong
1 năm
6,078,000
77.000
6.001.000
1 ngày
16,652
211
16.441
1 phút
12
0,1
11
 


Thế giới đã trải qua 4 giai đoạn quá độ nhân khẩu học
Giai đoạn 1: Mức sinh cao, mức chết dao động và thường rất cao, diễn ra vào cuối thế kỷ 17.
Giai đoạn 2: Mức sinh và mức chết giảm, diễn ra khi cuộc Cách mạng Công nghiệp bắt đầu. Mức sinh bắt đầu giảm.
Giai đoạn 3: Mức sinh tiệm cận mức sinh thay thế. Đô thị hóa gia tăng góp phần giảm mong muốn có nhiều con. Cải thiện trong y tế công cộng bắt đầu tác động đến tuổi thọ.
 Giai đoạn 4: Mức sinh thấp-rất thấp, mức chết rất thấp. Đến thế kỷ 20 sự phát triển của y học hiện đại và mong muốn giới hạn quy mô gia đình khiến các mức sinh và mức chết giảm xuống thấp và rất thấp (xảy ra tại châu Âu và Bắc Mỹ).
Trong thế kỷ 20, hầu hết các nước đang phát triển vẫn đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ. Mặc dù sau chiến tranh Thế giới thứ 2, tiến bộ của y học hiện đại mới chỉ tác động trong một thời gian ngắn, mức chết giảm rất nhanh nhưng quy mô gia đình lớn vẫn phổ biến. Sự gia tăng dân số ngày càng trở thành mối quan tâm lớn, mức sinh bắt đầu giảm tại nhiều quốc gia.


Tỷ suất sinh thô và tỷ suất chết thô theo giai đoạn của một số nước, 2011
 
Tỷ suất sinh thô (%o)
Tỷ suất chết thô (%o)
Giai đoạn 1
 
 
Afghanistan
44
16
Uganda
46
12
Zambia
46
15
Giai đoạn 2
 
 
Ghana
31
8
Guatemala
30
6
Iraq
35
6
Giai đoạn 3
 
 
Ấn Độ
23
7
Gabon
27
8
Malaysia
21
5
Giai đoạn 4
 
 
Brazil
15
6
Đức
8
10
Nhật Bản
8
9
 
 
 


Thế giới đang ở giai đoạn có mức tăng dân số nhanh nhất trong lịch sử
Số dân tăng thêm của trên thế giới hiện đang lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm giảm xuống còn 1,2%, dân số thế giới mỗi năm tăng thêm 83 triệu người. Nếu mức tăng này (1,2%/năm) có từ năm 1950, thì mỗi năm dân số thế giới chỉ tăng thêm 30 triệu người. Trong khi mức sinh giảm ở hầu hết các nước, mô hình giảm sinh lại rất khác nhau. Tại một số nước, tỷ suất sinh giảm xuống dưới 2 con/phụ nữ. Tại một số nước khác, tỷ suất sinh chỉ giảm xuống mức trung bình hay mới bắt đầu giảm. Các dự báo dân số giả định rằng tỷ suất sinh tại các nước đang phát triển sẽ giảm dần xuống 2 con hoặc dưới 2 con/phụ nữ. Thời gian để dân số thế giới đạt 6 tỷ và 7 tỷ đều là 12 năm. Cũng có thể cần 12 năm để đạt con số 8 tỷ nếu mức sinh giảm như dự báo.


Số năm để dân số thế giới tăng thêm 1 tỷ người
Dân số thế giới
Năm
Số năm tăng thêm 1 tỷ
1 tỷ
1800
 
2 tỷ
1930
130
3 tỷ
1960
30
4 tỷ
1974
14
5 tỷ
1987
13
6 tỷ
1999
12
7 tỷ
2011
12
8 tỷ (dự báo)
2023
12
 


Những nước đông dân nhất, 2011 và 2050
2011
2050
Nước
Dân số
(triệu người)
Nước
Dân số
(triệu người)
Trung Quốc
1.346
Ấn Độ
1.692
Ấn Độ
1.241
Trung Quốc
1.313
Mỹ
312
Nigeria
433
Indonesia
238
Mỹ
423
Brazil
197
Pakistan
314
Pakistan
177
Indonesia
309
Nigeria
162
Bangladesh
226
Bangladesh
151
Brazil
223
Nga
142
Ethiopia
147
Nhật Bản
128
Philipin
150
 


Dân số trẻ ở Trung Đông tăng chậm và đang giảm tại một số nước
Từ giữa những năm 1960, nhóm dân số trẻ (15-24 tuổi) ở Trung Đông và Bắc Phi tăng lên nhanh chóng. Nhưng do mức sinh giảm liên tục tại nhiều nước, quy mô của nhóm dân số này sẽ tăng chậm trong các thập kỷ tới. Ví dụ, từ năm 1995-2010, dân số Yemen tăng gấp đôi, nhưng dự báo sẽ tăng 38% giai đoạn 2010-2025. Tốc độ giảm sinh ở các nước Trung Đông và Bắc Phi rất khác nhau. Dân số trẻ của một số nước sẽ giảm ngay trong thập kỷ tới. Vi dụ, nhóm dân số trẻ của Iran tăng 34% giai đoạn 1995-2010, nhưng sẽ chỉ tăng 30% giai đoạn 2010-2025.


 

Những nước trẻ nhất và già nhất, 2011
Những nước trẻ nhất
Những nước già nhất
Nước
% dân số < 15 tuổi
Nước
% dân số 65+
Nigeria
48,9
Nhật Bản
23,2
Uganda
48,3
Đức
20,7
Mali
47,6
Italia
20,2
Angola
47,3
Hy Lạp
18,9
Zambia
46,5
Thụy Điển
18,5
Burundi
46,3
Bồ Đào Nha
17,9
CH Congo
46,0
Bungari
17,7
Mozambique
45,3
Áo
17,6
Chad
45,3
Phần Lan
17,5
Burkina Faso
45,2
Latvia
17,4
 


Nghèo đói vẫn là vấn đề chính của thế giới
Nghèo đói đang là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn cầu, bởi hầu hết sự gia tăng dân số lại diễn ra tại các nước nghèo nhất. Tại CH Congo, cứ 10 người thì có 8 sống dưới 2 USD/người/ngày. Ở Ấn Độ, có 76% dân số sống dưới mức nghèo – tương đương 900 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số cao càng gây khó khăn cho việc thoát nghèo.


Phần trăm dân số có mức sống <2 USD/ngày tại một số nước
Nước
Phần trăm dân số có mức sống <2 USD/ngày
Congo
80
Ấn Độ
76
Uganda
65
Pakistan
61
Kenya
40
Việt Nam
38
Guattemala
26
I Rắc
25
Ai Cập
19
Mondova
13
Brazil
10
 
NGỌC MINH
Nguồn: Population Reference Bureau,
2011 World Population Datasheet


 

Liên kết