HƯỞNG ỨNG NGÀY SỨC KHỎE TÌNH DỤC TẠI VIỆT NAM    


            Sức khoẻ tình dục là tổng hợp các khía cạnh thể chất, tinh thần, tri thức và xã hội làm cho cuộc sống con người phong phú hơn, tốt đẹp hơn về nhân cách, giao tiếp và tình yêu (WHO, 1975). Đây là một trong những lĩnh vực sức khoẻ quan trọng chính được tổ chức Y tế Thế giới công nhận từ nhiều năm qua.
     Ngày 4/9/2010 “Ngày sức khoẻ tình dục thế giới (Sexual Health Day- SHD) lần đầu tiên được khởi xướng do Hiệp hội Sức khoẻ Tình dục Thế giới (WAS) tổ chức. Ngày Sức khoẻ Tình dục Thế Giới 2010 được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới với mục đích tôn vinh sức khoẻ tình dục, khuyến khích các hoạt động trao đổi thẳng thắn và nghiêm túc về các vấn đề liên quan đến tình dục. Chủ đề của Ngày sức khoẻ tình dục thế giới năm 2011 là “Sức khoẻ tình dục của thanh niên- Chia sẻ quyền và trách nhiệm”. Chủ đề này phù hợp với những chương trình đã và đang hướng tới thanh niên. Ngày 9/9/2011, Hà Nội cũng đã kỷ niệm “Ngày Sức khoẻ tình dục Thế Giới”.
Trong nhiều xã hội, vẫn còn những quan điểm dè dặt về phương diện tình dục, hành vi tình dục của con người và nhất là của vị thành niên. Các vấn đề về tình dục như quyền tình dục và cách tiếp cận, sự khác biệt về tình dục của các nhóm, định kiến về xu hướng tình dục đồng giới chưa được thông tin đầy đủ. Giáo dục giới tính, tình dục và tiếp cận các dịch vụ về sức khỏe tình dục còn hạn chế.
Hậu quả của việc thiếu kiến thức, thông tin và dịch vụ đã dẫn đến sự gia tăng của các trường hợp mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm cả HIV, bạo lực tình dục và phân biệt đối xử. Ở Việt Nam trong 5 năm trở lại đây, tỷ lệ người nhiễm HIV được báo cáo do lẫy nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn tăng dần theo từng năm từ 12% (2004) lên 27% (2008) và 29% (2009) (Cục phòng chống HIV/AIDS). Mặc dù tỷ lệ phá thai và hút điều hoà kinh nguyệt của phụ nữ 15-49 tuổi trên toàn quốc giảm từ 1,3% (2001) xuống 0,8% (2010), nhưng tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam vẫn cao. Điều đáng chú ý là tỷ lệ phá thai/ hút điều hoà kinh nguyệt ở nhóm tuổi từ 15-24 tuổi khá cao. Với lứa tuổi vị thành niên thì nạo phá thai là một trong nguy cơ dẫn đến vô sinh ở tuổi trưởng thành. Có 84% số người được hỏi phản đối tình dục đồng giới, vẫn có những định kiến, chưa được thừa nhận về quan hệ tình dục đồng giới.
Chiến lược Dân số 2001-2010 của Việt Nam cũng đã đề cập đến nội dung này: “Cải thiện tình hình sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục của vị thành niên, thông qua việc giáo dục, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản phù hợp với lứa tuổi. Nâng cao sự hiểu biết của phụ nữ và nam giới về giới tính, tình dục để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm sinh sản, xây dựng quan hệ tình dục an toàn, có trách nhiệm, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm nâng cao sức khoẻ sinh sản và chất lượng cuộc sống”.
Để đảm bảo sức khoẻ tình dục và quyền tình dục cho tất cả mọi người, bên cạnh các yếu tố về mặt sinh học và thân thể, các yếu tố về văn hoá, xã hội, tôn giáo, xu hướng tình dục cần phải có sự hợp tác, nhằm chia sẻ thông tin nhiều hơn nữa. Tập trung tuyên truyền về sức khoẻ tình dục nhiều hơn nữa cho các nhóm dễ bị tổn thương hay thiệt thòi trong xã hội như thanh niên, dân tộc thiểu số, người nhập cư, người khuyết tật, người đồng tính…  

NGỌC DIỆP 

 

Liên kết