HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI

TRÊN LĨNH VỰC GIÁO DỤC - KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ - Y TẾ

 


Tại Hà Nội, trong hai ngày 19-20/10/2004 Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT trên lĩnh vực giáo dục-khoa học, công nghệ - y tế. 240 đại biểu đại diện cho NCT trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế của 60 tỉnh, thành phố trong cả nước đã về dự Hội nghị.

Thay mặt Ban thường vụ TW Hội Người cao tuổi Việt Nam, giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã độc báo cáo biểu dương NCT toàn quốc trên lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế. Các cụ tuy tuổi đã cao, nhưng đã dồn tâm sức trí tuệ, tập hợp đội ngũ xây dựng nhiều trường đại học  dân lập, tư thục có uy tín và chất lượng cao. Nhiều nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học cao tuổi dành nhiều thời gian, say mê nghiên cứu, tham khảo, phổ biến khoa học kỹ thuật, biên soạn sách giáo khoa, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và NCT.

70% NCT trong số NCT thuộc các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế trên cả nước đang tích cực đóng góp tâm sức, tài trí trong sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, góp phần to lớn trong sản xuất kinh doanh, xoá đói giảm nghèo, phát triển sản xuất....

...40% trong số hơn 6.000 giáo sư, phó giáo sư là NCT, trong số này có một số vị đã được Nhà nước tôn vinh phong tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý trong thời kỳ đổi mới.

Trong tổng số hơn 100 anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới có 29 anh hùng lao động là NCT.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về NCT đã khẳng định lớp NCT hiện nay là tài sản quý giá của đất nước, cần được phát huy, Chính phủ sẽ nghiên cứu một số kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, sớm tạo điều kiện để NCT có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong sự phát triển chung của đất nước.

Trong thời gian hội nghị, các đại biểu đã được Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đón nồng nhiệt và thân tình tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi nghe báo cáo của một số đại biểu, Tổng Bí thư đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, khẳng định lớp NCT hiện nay là lớp người kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tận tuỵ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, có tiềm năng rất đáng trân trọng về tư duy cách mạng, đổi mới và phát triển, về tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng lao động. Đảng ta xem NCT là một lưc lượng của sự phát triển đất nước, xứng đáng được tôn vinh, chăm sóc phụng dưỡng chu đáo, được toàn xã hội trân trọng, phát huy vai trò, tiềm năng đóng góp vào việc thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã nghe 17 báo cáo tham luận của các đại biểu trên lĩnh vực giáo dục, khoa học-công nghệ, y tế.

Trung ương Hội NCT Việt Nam đã tặng bằng khen cho 179 các nhân và 1 đơn vị có thành tích xuất sắc. Cũng trong Hội nghị này các đại biểu đã nhiệt liệt hưởng ứng và hăng hái tham gia việc phát động lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc da cam.n