THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THƯ KÝ LHQ KOFI ANNAN

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10/2005


Phụ nữ chiếm đa số người cao tuổi (NCT) trên thế giới. Chủ đề kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi năm nay là “Tuổi già trong Thiên niên kỷ mới: Tập trung vào đói nghèo, phụ nữ cao tuổi và phát triển”, nhấn mạnh sự cần thiết nhận thức được tác động khác nhau của sự già hoá tới phụ nữ và nam giới, bảo đảm sự bình đẳng đầy đủ giữa họ và lồng ghép cả hai khía cạnh giới và tuổi tác vào lập pháp, chính sách, các chương trình và nỗ lực xoá bỏ đói nghèo.

Tại hội nghị thượng đỉnh thế giới tháng qua, các nhà lãnh đạo thế giới đã khẳng định lại quyết định thực hiện các mục tiêu và mục đích phát triển đã được nhất trí ở các hội nghị và cuộc họp thượng đỉnh quan trọng của LHQ, bao gồm các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Một phần quan trọng của nỗ lực này sẽ bao gồm Kế hoạch hành động quốc tế Madrid về tuổi già, trong đó các chính phủ cam kết không những làm việc cho an sinh của NCT mà còn tạo quyền năng cho họ, để họ có thể tham gia đầy đủ vào cuộc sống kinh tế, chính trị và xã hội trong cộng đồng của họ.

Do số NCT tăng suốt thời gian tới, nhiều người sống đói nghèo sẽ trên 60 tuổi. Nhưng cũng hơn bao giờ hết họ được thu hút vào nỗ lực xóa bỏ đói nghèo. Những NCT đã tỏ rõ cam kết, quyết định và quyết tâm của họ đáp ứng thách thức này. Tuy nhiên, họ và tiềm năng đóng góp của họ thường bị bỏ qua. Song chúng ta sẽ không xóa bỏ được đói nghèo hoặc đạt được các mục tiêu nếu không hiểu rõ những NCT - đặc biệt là phụ nữ - trải qua đói nghèo như thế nào và trừ phi chúng ta thúc đẩy sự tham gia tích cực của NCT vào việc thiết kế và thực hiện các chương trình và các hoạt động thích hợp.

Nhân Ngày quốc tế NCT, tôi kêu gọi các chính phủ và tất cả những ai quan tâm thúc đẩy xã hội cho mọi người ở mọi lứa tuổi, tăng gấp đôi nỗ lực thực hiện các điều khoản của Chương trình hành động quốc tế Madrid về tuổi già, và hoạt động hướng tới thay đổi thái độ, chính sách và thực hành để trong thế kỷ 21, tiềm năng to lớn của NCT có thể được phát huy đầy đủ.<

HTG dịch

theo tài liệu của LHQ