NGƯỜI CAO TUỔI VỚI XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

TRẦN THANH KHOÁT*


*Người cao tuổi (NCT) nước ta hiện nay là lớp người đã trải qua các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó có 4 triệu người hưởng chế độ ưu đãi kháng chiến, hơn 1,4 triệu cán bộ hưu trí, 1,7 triệu cựu chiến binh...

Đó là lớp người đã dành trọn vẹn cuộc đời của mình chiến đấu cho chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đã vượt lên mọi khó khăn, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục mọi trở ngại, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm và tiếp tục lao động sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Hàng triệu NCT có tiềm năng trí thức phong phú, đa dạng là một lực lượng xã hội quan trọng và là nguồn nhân lực dồi dào đang được tiếp tục phát huy trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, nhiều NCT hiện nay đã phải trải qua rất nhiều khó khăn về đời sống vật chất trong đIều kiện vừa chiến đấu, vừa sản xuất và trong nền kinh tế bao cấp tự túc tự cấp. Nhiều Người cao tuổi đã không có điều kiện để tích luỹ cho tuổi già, đặc biệt là các cụ ở nông thôn đã nhiều năm gắn bó với cơ chế hợp tác xã kiểu cũ, sống bằng công điểm, nên đến khi nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động lại phải tiếp tục lao động trong các loại hình kinh tế, tham gia sản xuất để xây dựng kinh tế gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống của hội viên NCT và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội Người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh Người cao tuổi, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã phát động phong trào thi đua: "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" mà một trong 5 nội dung của phong trào là: NCT nêu gương sáng tích cực góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

Đời sống của nhiều NCT còn khó khăn, không còn sức khoẻ đã không chịu đói nghèo, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, tích cực và chủ động tham gia cuộc vận động "Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng cơ sở và cho đất nước".

Ở khắp mọi miền đất nước đã có hàng trăm ngàn NCT tham gia làm kinh tế xoá đói giảm nghèo đạt kết quả đáng khích lệ. Trong số đó đã bình chọn ra được hơn 200 Người cao tuổi là những điển hình làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo tham dự hội nghị toàn quốc biểu dương NCT làm kinh tế giỏi của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Qua hội nghị này càng cho thấy tiềm năng to lớn của NCT trong làm kinh tế, trong xoá đói giảm nghèo, thực sự là một nguồn lực nội sinh quý giá góp phần phát triển xã hội, là nguồn lao động xã hội quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Bằng nhiều mô hình và cách làm hay, Người cao tuổi ở khắp mọi miền đất nước đang tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đem lại hiệu quả thiết thực cho Người cao tuổi trong làm trang trại, trồng rừng, nuôi tôm, thả cá, mở trại chăn nuôi đánh bắt hải sản... Không chỉ xoá đói giảm nghèo cho chính bản thân, gia đình mình, họ hàng làng xóm, NCT còn đóng góp một phần không nhỏ vào thành tựu chung của nền kinh tế quốc dân.

Hàng ngàn NCT có tay nghề cao, đã góp nhiều công sức, tài năng, trí tuệ khôi phục các nghề truyền thống, phát triển các làng nghề giải quyết việc làm cho hàng trăm ngàn lao động thường xuyên, lao động nông nhàn góp phần phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

NCT không chỉ tìm mọi cách thoát nghèo mà còn năng động sáng tạo, làm giàu chính đáng, giàu tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ cộng đồng và NCT cùng cảnh ngộ một cách thiết thực về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh... giải quyết việc làm để cùng nhau có cuộc sống ổn định, yên vui, thịnh vượng; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, linh hoạt sáng tạo trong vận dụng kiến thức, tổ chức thực hiện.

Để tiềm năng NCT trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được phát huy mạnh mẽ đạt được hiệu quả cao hơn nữa, NCT mong muốn được Đảng và Nhà nước nghiên cứu ban hành các chính sách, chế độ để hỗ trợ NCT được thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Nhà nước có những chính sách cho NCT được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội với nhiều phương thức: vay vốn nhỏ, vay dài hạn, ngắn hạn với lãi xuất thấp hoặc lãi suất ưu đãi bằng tín chấp của Tổ chức Hội Người cao tuổi, hoặc có thế chấp khi vay vốn lớn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng vùng... Nhà nước có các chế độ, chính sách về kinh tế như: miễn, giảm các loại thuế hoặc ưu đãi đối với NCT...

Các chương trình dự án của Nhà nước liên quan đến NCT, đề nghị Chính Phủ có quy định Hội Người cao tuổi được tham gia, các cơ quan chính quyền hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện chức năng giám sát. Trước mắt là các chương trình dự án kinh tế xoá đói giảm nghèo, khôi phục, phát triển nghề và các làng nghề truyền thống, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội...

Các cấp hội NCT mong muốn nhận được các dự án xoá đói giảm nghèo của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức kinh tế trong nước thông qua Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức thực hiện.

Nhà nước có chính sách khen thưởng, bồi dưỡng các nghệ nhân. "Bàn tay vàng" hỗ trợ khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống, hướng tới mục tiêu "mỗi làng một nghề", giải quyết việc làm, lao động nông nhàn và các dịch vụ ở nông thôn.


* Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam