HỘI NGHỊ QUỐC GIA

VỀ GIỚI, TÌNH DỤC VÀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC LẦN THỨ NHẤT


Nhằm thúc đẩy sự nhìn nhận tích cực của xã hội đối với tình dục và khuyến khích sự tham gia có trách nhiệm của xã hội vào quá trình thực hiện quyền tình dục của mọi công dân, đặc biệt là nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức hội nghị chuyên đề:"Thương thuyết Tình dục trong những không gian chuyển động" trong hai ngày 8 và 9 tháng 11 năm 2010. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam" do quĩ Ford tài trợ.

Hội nghị thu hút sự tham gia của trên 120 nhà nghiên cứu, cán bộ chương trình, các nhà vận động chính sách, chuyên gia tư vấn, nhà cung cấp dịch vụ, người làm truyền thông, phóng viên, giảng viên…đã có nhiều kinh nghiệm làm việc và quan tâm đến lĩnh vực giới, tình dục, sức khỏe sinh sản và HIV/ AIDS tại Việt Nam.

Hội nghị gồm 3 phiên họp toàn thể để thảo luận về các vấn đề chung và 6 phiên họp chuyên đề: 1) Đa dạng tình dục trong cuộc sống đương đại, 2) Quyền tình dục, cái nhìn từ xã hội và cộng đồng thiểu số tình dục ở việt Nam; 3) Tình dục trong các không gian chuyển động, 4) Thương thuyết an toàn tình dục, 5) Internet và tình dục;  6) Phá vỡ sự im lặng. Mỗi chủ đề có 3 – 4 tham luận được trình bày và thảo luận. Đó là các kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm trong các dự án phát triển về chủ đề tình dục và sức khoẻ tình dục là minh chứng cho những nỗ lực trong công tác nghiên cứu, các dự án can thiệp của các cá nhân và tổ chức  trong lĩnh vực tình dục ở Việt Nam. Tình dục và sức khỏe tình dục được xem xét trên nhiều khía cạnh, ở nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong những không gian và bối cảnh khác nhau bởi sự khác biệt về quan niệm sống khác nhau.

Bên cạnh những ghi nhận những thành tựu trong 20 năm hoạt động nghiên cứu và can thiệp về tình dục, hội thảo cũng chỉ ra những khoảng trống trong hoạt động về tình dục ở Việt Nam. Các nghiên cứu, các thảo luận mới chỉ phản ánh những diễn ngôn hiện nay về tình dục: tình dục theo nghĩa hẹp là quan hệ tình dục và tình dục trong những đối tượng có quan hệ tình dục; mà chưa đề cập đến các nhóm không quan hệ tình dục, những người không nằm trong diện là những nhóm yếu thế/dễ bị tổn thương. Sự thương thuyết về tình dục mới tập trung vào hành vi tình dục an toàn, mà sự thương thuyết còn chưa hướng đến việc xây dựng một đời sống tình dục hài lòng và thoả mãn. Tình dục mới chỉ được chú ý dưới góc độ hành vi mà chưa đề cập nhiều đến ý nghĩa của nó trong đời sống của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Vấn đề tình dục mới được tập trung nghiên cứu và can thiệp trong sức khoẻ và y tế mà chưa đề cập đến nhiều những khía cạnh khác như văn hoá, xã hội, chính trị và pháp luật.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong việc xây dựng phương hướng hoạt động trong tương lai: đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu về các vấn đề tình dục ở nhiều nhóm đối tượng khác để có bức tranh tổng thể về các vấn đề tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam.

TƯỜNG VY