TỐC ĐỘ GIÀ HOÁ DÂN SỐ Ở TRUNG QUỐC TĂNG MẠNH

 

       Tốc độ già hoá dân số Trung Quốc đang tăng nhanh hơn và xu hướng lão hóa sẽ bị đẩy nhanh trong thế kỷ 21. Theo GS. Wu Cangping, giáo sư nhân khẩu học trường đại học nhân dân thì số dân trên 80 tuổi vào giữa thế kỷ 21 sẽ tăng lên 7 lần so với hiện tại, hoặc không dưới 80 triệu, bằng 1/5 số người ở độ tuổi 60.                   

       GS. Wu nói rằng sự phát triển của khoa học y học có thể làm cho Trung Quốc có thêm nhiều người già lão trong suốt thế kỷ 21 hơn là so với dự đoán hiện tại. Bên cạnh đó, nền kinh tế tri thức, kinh tế thông tin và toàn cầu hoá kinh tế có thể gây ra ảnh hưởng sâu sắc đối với cấu trúc ngành kinh tế Trung Quốc và đời sống xã hội, đặc biệt là ngành nông nghiệp, cuộc sống và sản xuất của nông dân. Khoảng cách về thu nhập giữa những người sống ở thành thị sẽ ngày càng tăng. Theo GS. Wu, người già nhóm yếu thế trong xã hội, đặc biệt là những  người ở độ tuổi cao bị ảnh hưởng bởi những tác động bất lợi trong một xã hội phát triển với tốc độ nhanh.

       GS. Wu còn cho rằng thế kỷ 21 là thời đại của tuổi thọ. Nét đặc trưng nổi bật của thời đại này là số người sống trăm tuổi khá nhiều. Sự gia tăng số người ở độ tuổi này là một kết quả không tránh khỏi của xu hướng già hoá dân số.  Kết quả điều tra dân số lần đầu tiên năm 1953 cho thấy có 3.384 người sống 100 tuổi và năm 1990 con số này là 6.681, và theo dự đoán, vào năm 2050 Trung Quốc sẽ có 470.000 người ở độ tuổi này. Kết quả là, Trung Quốc khi đó sẽ trở thành một quốc gia có số người già đông nhất thế giới.

Dự đoán về bốn gia đoạn già hoá dân số ở Trung Quốc

       Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trải qua 4 giai đoạn già hoá dân số:

Giai đoạn tăng tốc (1999-2010): Tỷ lệ người cao tuổi sẽ tăng trung bình mỗi năm 0,1 điểm phần trăm. Trung Quốc sẽ trở thành một xã hội già; tuy nhiên, mức độ già hoá không quá nhanh.

Giai đoạn tăng nhanh (2010- 2040): Đây là giai đoạn mà sự già hoá dân số Trung Quốc phát triển nhanh nhất. Hàng năm, tỷ lệ sẽ tăng trung bình khoảng 0,4 điểm phần trăm.

Giai đoạn tăng chậm (2040-2060): Mặc dù mỗi năm tăng 0,1 điểm phần trăm, tỷ lệ người già từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 22%, và tiếp tục tăng. ước tính tỷ lệ này sẽ tăng cho tới đỉnh điểm là vào những năm 2060, nhưng sẽ không vượt quá 25%.

Giai đoạn ổn định (Sau năm 2060): Trong thời gian này, cả số người cao tuổi và tỷ lệ người cao tuổi sẽ duy trì ở mức ổn định.

Nguyễn Thị Yến dịch

Từ W W W. cpric.org.cn