CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN NGƯỜI HMONG Ở YÊN BÁI

Thu Thuỷ

Đời sống của đồng bào Hmông Yên Bái còn nhiều khó khăn. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Y tế, Phát thanh, Truyền hình và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước tạo thành mạng lưới tổ chức chặt chẽ ở từng bản làng, trực tiếp vận động, tư vấn đến từng nhà và từng đối tượng cụ thể.

Sự chuyển biến bắt đầu từ cán bộ lãnh đạo và lan dần đến các hộ gia đình thông qua các tài liệu, sách, báo,tranh, ảnh bằng những biện pháp cụ thể từng giai đoạn. Các huyện đã đầu tư thích hợp cho cộng tác viên và cán bộ dân số ở cơ sở, khuyến khích vật chất cho những người tích cực gương mẫu trong phong trào.

ở các xã vùng cao, Ban dân số - KHHGĐ đã được thành lập, Trưởng ban là Chủ tịch xã, hàng tháng các cuộc họp với sự có mặt của cán bộ dân số huyện, các nội dung cụ thể được đưa ra bàn bạc, để tìm ra biện pháp tốt nhất nhằm tăng dần số người áp dụng các biện pháp tránh thai. Các nghiên cứu cho thấy hoạt động ở cơ sở bao giờ cũng cũng quyết định đến sự thành bại của chương trình.

Để nhanh chóng xã hội hoá các hoạt động dân số - KHHGĐ, các chiến dịch truyền thông lồng ghép đã được tổ chức ở các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, sau khi đã được điều tra khảo sát kỹ về đời sống sinh hoạt và nhu cầu của người dân địa phương. Đây là một hoạt động quan trọng, là khâu đột phá trong chuyển đổi nhận thức đối với các huyện, xã có nhiều đồng bào dân tộc. Tuyên truyền cổ động vừa có tác dụng tập hợp quần chúng để cung cấp kiến thức dân số - KHHGĐ vừa có tác dụng giao lưu văn hoá giữa các thôn bản, các cán bộ có thể trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động.

Từ các chiến dịch truyền thông, hàng nghìn tài liệu đã được cấp phát tới tay những người trong độ tuổi sinh đẻ, góp phần chuyển đổi dần thành nhận thức và hành vi đúng đắn trong cuộc sống gia đình, làm giảm nhanh mức sinh, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ ba, tiến tới xây dựng quy mô gia đình ít con, khoẻ mạnh, giàu có, tạo điều kiện cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tại xã Cao Pha, huyện Mù Cang Chải - Yên Bái, Chủ tịch xã Giàng Sua Tính, người dân tộc H’Mông, kiêm Trưởng ban Dân số xã là người hoạt động không mệt mỏi với phong trào, ông muốn mọi người, mọi nhà đều được chăm sóc, được học hành, kinh tế phát triển. Ông đã cùng các cán bộ đến thăm hỏi nhiều gia đình trong xã, trao đổi, vận động mọi người thực hiện các biện pháp tránh thai, bàn cách cấy trồng, chăn nuôi tăng thu nhập cho mọi nhà.

Thực hiện khẩu hiệu "Cán bộ đi trước, làng nước theo sau" như ngạn ngữ của dân tộc H’Mông : "Muốn người khác làm, mình phải làm trước", Chủ tịch xã Giàng Sua Tính đã cùng 4 cán bộ xã thực hiện định sản trong đợt đầu. Việc làm gương mẫu đó của lãnh đạo xã đã tác động mạnh đến mọi người dân, họ đã tập trung rất đông tại xã để nghe ông Chủ tịch xã nói chuyện về việc thực hiện đình sản của mình ...

Thành quả bước đầu trong công tác dân số ở cùng tập trung nhiều đồng bào Mông đã chứng tỏ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự năng động, nhiệt tình của đội ngũ những người làm công tác dân số ở cơ sở. Với phương châm "Mưa dầm thấm lâu", công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục đã nâng cao được nhận thức của đồng bào H’Mông về sức khoẻ sinh sản.

ít con chính là yếu tố tích cực để xoá đói giảm nghèo trong đồng bào các dân tộc Việt Nam để xây dựng đất nưóc giàu đẹp, xã hội công bằng, văn minh.