CUNG CẤP SỐ LIỆU THỐNG KÊ

CÓ CHẤT LƯỢNG ĐỂ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

 PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI


Để hỗ trợ cho việc xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội mới và theo dõi, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sẽ phối hợp với Tổng Cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và đầu tư cải thiện công tác thu thập và lưu trữ số liệu cũng như nâng cao chất lượng tổng thể và mở rộng phạm vi sử dụng số liệu thống kê ở Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID), dự án có tổng trị giá 2,56 triệu USD với thời gian thực hiện trong 3 năm nhằm cải thiện công tác thu thập số liệu trong tất cả các lĩnh vực ở Việt Nam và giúp Việt Nam tăng cường khả năng theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết quốc gia trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Phát biểu tại lễ ký dự án (ngày 2/10/2005), Ông Jordan Ryan, Điều phối viên Thường trú LHQ và Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho rằng: "phục vụ tốt cho người nghèo, kế hoạch 5 năm tới cần phải dựa trên các thông tin, dữ liệu đáng tin cậy được cung cấp cho Chính phủ. Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006 - 2010 sẽ tập trung hơn bao giờ hết vào mục tiêu phát triển xã hội. Dự án này nhằm hỗ trợ Tổng Cục Thống kê và cơ quan thống kê của các bộ, ngành khác trong việc phối hợp cung cấp các chỉ số đáng tin cậy hơn và theo dõi, giám sát tốt hơn tiến độ của Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của quốc gia, trong đó có các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Với sự ra đời của Luật Thống kê vào năm 2004, Tổng Cục Thống kê đã đảm nhiệm vai trò ngày càng quan trọng trong việc chỉ đạo, điều phối hệ thống thống kê quốc gia và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan chính phủ. Kế hoạch 5 năm tiếp theo cần bổ sung thêm các chỉ tiêu và chỉ số về phát triển xã hội, và điều đó có thể thu hút sự quan tâm chú ý nhiều hơn tới việc tăng cường chất lượng tăng trưởng cũng như sự nghiệp phát triển con người và phát triển bền vững.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê, cho biết: “Tổng Cục Thống kê có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và khách quan cho các cấp chính quyền. Chúng tôi đang tiến hành đổi mới Tổng Cục Thống kê để có thể đáp ứng nhu cầu về số liệu thống kê đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường cung cấp số liệu thống kê cho các cộng đồng địa phương để họ có thể tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng và thực hiện các kế hoạch 5 năm.

Việc cung cấp các số liệu thống kê có chất lượng tốt hơn sẽ góp phần cải thiện mạnh mẽ công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch, cũng như khuyến khích sự liên kết giữa các bộ, ngành ở tất cả các cấp với công tác lập kế hoạch của Chính phủ thông qua cuộc đối thoại có hệ thống và thường xuyên hơn giữa người sử dụng số liệu và người tạo ra số liệu.<

Nguồn: Thông cáo báo chí của

Văn phòng UNDP Hà Nội