HỘI NGHỊ TƯ VẤN CẤP CAO

VỀ LỒNG GHÉP CÁC VẤN ĐỀ TRẺ EM VÀO CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM 2006-2010

 


Hội nghị Tư vấn Cấp cao về Lồng ghép các Vấn đề Trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em và UNICEF Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc ngày 1/11/2005 tại Thủ đô Hà nội. Hội nghị sẽ thảo luận và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về việc lồng ghép một cách có hiệu quả nhất những vấn đề cần quan tâm của trẻ em và gia đình vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010.

Là một văn kiện quan trọng hàng đầu của Việt Nam, Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội là căn cứ cho các Ban, ngành hữu quan đưa ra các chương trình hành động và lập kế hoạch hàng năm. Hội nghị Tư vấn này nhằm mục đích hỗ trợ việc lồng ghép các vấn đề trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội sao cho quyền trẻ em được thực hiện một cách đầy đủ nhất trong quá trình phát triển của đất nước. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh về kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo nhiều thay đổi về xã hội.
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến dự và phát biểu khai mạc. Đến dự hội nghị và phát biểu ý kiến còn có Bộ trưởng Lê Thị Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam cùng các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ các Bộ ngành có liên quan, các Uỷ ban của Quốc hội và đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam. Ông Jorge E.Vargas, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cô-lôm-bia cũng tham dự với vai trò cố vấn cao cấp cho Hội nghị về việc lồng ghép các vấn đề trẻ em vào Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Jesper Morch, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đã hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ Việt Nam trong việc đẩy mạnh hơn nữa những vấn đề trẻ em trong Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Hội nghị này cùng với những việc mà Nhà nước Việt Nam đã tiến hành nhằm cải thiện sự tiếp cận với trẻ em trong Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội là những ví dụ điển hình về sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện quyền trẻ em.
UNICEF Việt Nam đã góp ý chi tiết vào bản thảo Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội vào tháng sáu năm 2005, trong đó nêu bật ba vấn đề chính:

1. Suy dinh dưỡng: Việt Nam đang cố gắng vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình và có những kết quả khả quan trong việc giáo dục trẻ em. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hiện nay ở Việt Nam còn rất cao. Vì vậy Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội cần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực của quốc gia và của các ban ngành trong việc giảm suy dinh dưỡng trẻ em.

2. Các vấn đề về bảo vệ trẻ em ngày càng cần được quan tâm nhiều hơn nữa với những vấn đề đang nổi lên như bạo lực và bóc lột trẻ em, v.v Vì vậy việc xem xét và mở rộng, tăng cường hiệu lực của các văn bản pháp luật và hệ thống bảo vệ trẻ em là điều cần thiết cấp bách. Điều này cần có sự phối hợp của các ban ngành trung ương và địa phương và cần được đề cập đến một cách rõ ràng hơn trong bản thảo tiếp theo của Chương trình Phát triển Kinh tế Xã hội.

3. Cùng với sự thay đổi về cơ cấu dân số và những sức ép mà người chưa thành niên và thanh niên đang phải đối mặt trong quá trình cải tổ, một chính sách và chương trình hành động cụ thể cho người chưa thành niên và thanh niên là rất cần thiết, đặc biệt là tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ trong công tác liên quan tới người chưa thành niên và thanh niên đối với các bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể.<