DỰ ÁN “CÁC CƠ CHẾ CỘNG ĐỒNG NHẰM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM”

 


Ngày 1/11/2005, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt dự án “Các cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS tại Việt Nam” do Quỹ Xổ số Anh tài trợ thông qua Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế (Help Age International HAI). Dự án được thực hiện trong thời gian 4 năm từ tháng 9/2005-10/2009 với 5 tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (gồm TW Hội và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh); Hội Người cao tuổi Việt Nam; Trường Đại học Y Thái  Nguyên; Trung tâm Nghiên cứu, Trợ giúp Người cao tuổi và Trung tâm phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS trong đó Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là cơ quan điều hành dự án. Tổng kinh phí của dự án là 620.972 bảng Anh, tương đương 1.117.729 USD trong đó Quỹ Xổ số Anh tài trợ 75%, 25% còn lại do các cơ quan đồng thực hiện dự án Việt Nam và HAI đóng góp.

Mục đích của dự án: nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống cho Người cao tuổi nghèo và thiệt thòi, những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng của họ.

Mục tiêu dài hạn của dự án: Cải thiện tình trạng sức khoẻ và cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, đặc biệt ở những nhóm người có hành vi nguy cơ cao.

Đối tượng thụ hưởng của dự án:

- Người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và thành viên gia đình họ;

- Những người có HIV/AIDS;

- Các nhóm có hành vi nguy cơ cao (đặc biệt là vị thành niên, những người nghiện ma tuý và gái mại dâm).

Các kết quả mong đợi:

- Sức khoẻ của người cao tuổi, những người có HIV và thành viên gia đình họ được cải thiện do được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại gia đình và cơ sở y tế cũng như được nâng cao hiểu biết về HIV/AIDS và tự chăm sóc.

- Người cao tuổi, những người có HIV và thành viên gia đình họ được hưởng lợi từ việc thu thập được nâng cao thông qua các hoạt động tăng thu nhập.

- Người cao tuổi, gia đình và cộng đồng của họ đặc biệt là nhóm người có hành vi nguy cơ cao sẽ giảm được nguy cơ lây nhiễm thông qua nâng cao nhậnthức về HIV/AIDS, tiếp cận nhiều hơn với bao cao su và kim tiêm sạch cũng như các biện pháp cai nghiện.

Các mảng hoạt động của dự án:

1. Xây dựng năng lực cho các tổ chức đồng thực hiện dự án: thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn.

2. Xây dựng năng lực cho người cao tuổi, thành viên gia đình họ và tình nguyện viên tại cộng đồng: thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn.

3. Hoạt động chăm sóc và hỗ trợ:

- Hỗ trợ các Trung tâm y tế địa phương trong chăm sóc (phòng và chữa), tư vấn, phân phát bao cao su và các hoạt động cai nghiện

- Hoạt động vay vốn thông qua các Câu lạc bộ

- Các hoạt động chăm sóc tại nhà

4. Nâng cao nhận thức về tác động của HIV/AIDS đối với người cao tuổi, vai trò và sự đóng góp của người cao tuổi trong chăm sóc người có HIV/AIDS và trẻ mồ côi do AIDS, ngăn ngừa sự lan truyền của HIV/AIDS

- Các hội thảo cấp quốc gia và cấp tỉnh

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và tài liệu in

- Các hoạt động nâng cao nhận thức do chính các câu lạc bộ tổ chức tại cộng đồng.

5. Vận động chính sách

- Hoạt động đi thăm các địa bàn dự án cho các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định

- Các hoạt động sơ kết/tổng kết và phổ biến các bài học rút ra của dự án

6. Kiểm tra, giám sát và đánh giá

Đây là dự án đầu tiên ở Việt Nam dành cho người cao tuổi và gia đình, những người mà cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.<

Nguồn: TW Hội LHPN Việt Nam