HỘI THẢO SỨC KHOẺ SINH SẢN VÀ HIV/AIDS:

TRUYỀN TẢI THÔNG TIN VÀ CAN THIỆP HIỆU QUẢ TỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

 


Từ ngày 31/10 đến 11/11/2005 tại trường đại học Y tế Công cộng,  Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo Sức khoẻ sinh sản và HIV/AIDS: Truyền tải thông tin và can thiệp hiệu quả tới các nhà hoạch định chính sách do Văn phòng Tham khảo tư liệu Dân số Mỹ (PRB), Trường đại học Y tế Công cộng phối hợp tổ chức, với tài trợ của Quỹ Bill &Melinda Gates và Ford Foundation.

Mục đích chính của hội thảo là cung cấp những kỹ năng xây dựng và truyền thông giúp cho học viên có thể nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin nhằm mang lại sự cải thiện cho chính sách và chương trình.

Giảng viên và các trợ giảng của khoá học là những chuyên gia, cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển chính sách, cung cấp thông tin, truyền thông về dân số và y tế cộng đồng.

Hầu hết các học viên tham dự Hội thảo là các cán bộ quản lý trong lĩnh vực y tế và đặc biệt là HIV/AIDS và sức khoẻ sinh sản,  đại diện của cả ba miền trong cả nước hiện đang làm việc tại các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Những nội dung chính được trình bày, thảo luận tại Hội thảo:

- Tổng quan về SKSS và HIV/AIDS ở Việt Nam.

- Từ nghiên cứu đến chính sách: Tìm hiểu khoảng trống giữa nghiên cứu với chính sách, những trở ngại làm cho số liệu không được sử dụng trong việc ra quyết định và đưa ra các giải pháp giúp giảm khoảng trống này và cung cấp cho các học viên những hiểu biết mang tính chất lý thuyết về quy trình chính sách và số liệu nghiên cứu được sử dụng trong quy trình chính sách như thế nào.

- Xây dựng chiến lược truyền thông: gồm xác định các mục tiêu truyền thông, đối tượng,  kênh và các hình thức truyền thông thích hợp .

- Truyền tải thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng: các học viên được nghe trình bày và cùng thảo luận về những thuận lợi và khó khăn khi làm việc với giới truyền thông, tổ chức một cuộc họp báo, viết thông cáo báo chí, kỹ năng trả lời phỏng vấn dựa trên nghiên cứu của mình. Các học viên cũng đã có buổi tiếp xúc trực tiếp với các phóng viên báo viết, báo điện tử và báo hình. Hầu hết các phóng viên đều bày tỏ mong muốn có quan hệ chặt chẽ hơn nữa với những người cung cấp thông tin, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến HIV/AIDS, sức khoẻ sinh sản.

- Chuẩn bị bản ghi nhớ và tóm tắt chính sách: Thiết kế và thực hiện bài trình bày chính sách hiệu quả; thực hành đóng vai trình bày bản ghi nhớ chính sách.

- Sử dụng Power Point: hướng dẫn thực hành trình bày bằng đồ hoạ vi tính sử dụng phần mềm Power Point. Tất cả các hoạt động thực hành của các học viên được tổ chức theo nhóm hoặc làm việc cá nhân và đều được trình bày trước lớp.

- Trình bày cá nhân:  Đây là hoạt động cuối cùng, mỗi học viên phải chuẩn bị một bài trình bày trong vòng 10 phút bằng Power Point từ chính các nghiên cứu mà học viên mang đến.

Các nội dung trên được thiết kế dưới dạng các modun và được thực hành dựa trên các nghiên cứu của học viên. Hội thảo được đánh giá là rất hữu ích và thực tế. Các học viên mong muốn sẽ có những hội thảo tương tự ở cấp địa phương.<

NGUYỄN THỊ YẾN