BÀI PHÁT BIỂU CỦA BÀ THORAYA AHMED OBAID,

Giám đốc điều hành Quỹ Dân số Liên hợp quốc nhân ngày

quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (22/11/2006)

 


 Phụ nữ và bé gái cần được sống trong một gia đình không bị bạo lực. Mỗi bé gái có thể được đến trường mà không bị nguy cơ lạm dụng. Mỗi phụ nữ và bé gái cần được thoát khỏi bạo lực về giới.

Khi chúng ta kỷ niệm Ngày quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ, điều này biểu hiện những ước muốn nhỏ bé của toàn nhân loại và dựa trên cơ sở những cam kết mà các chính phủ trên toàn thế giới đã thực hiện, đã cam kết nhiều lần và đã đưa vào luật quốc tế.

Tuy nhiên, số liệu của nhiều quốc gia cho thấy, ở một số nơi, khoảng 10 - 60% phụ nữ bị bạo lực thân thể do người chồng đánh đập và 20 – 75% bị lạm dụng tình cảm. Khoảng 20% phụ nữ bị bạo lực tình dục.

Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tự hào được tham dự 16 ngày tuyên truyền chấm dứt  bạo lực đối với phụ nữ. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để ngăn chặn những việc làm sai trái này, nhằm tăng cường và bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, bao gồm quyền về sức khoẻ sinh sản và  tăng cường sự công bằng, sự tham gia và quyền ra quyết định.

Ngày nay, chúng tôi rất ngưỡng mộ những phụ nữ ở các quốc gia đã đưa vấn đề này ra trước pháp luật. Chúng tôi biết ơn chính phủ và quốc hội các nước đã ban hành luật. Hiện tại, có 89 chính phủ đã có các điều khoản luật pháp qui định cụ thể về bạo lực gia đình; cưỡng bức tình dục trong hôn nhân có thể bị truy tố ở ít nhất 104 quốc gia; 90 chính phủ đã đưa ra các điều khoản luật pháp về chống  quấy rối tình dục; và 93 quốc gia đã đưa ra các điều khoản luật pháp về chống buôn bán người.

Chúng tôi hối thúc các chính phủ và quốc hội các nước đảm bảo việc thực hiện các luật đã được thông qua. Chúng tôi đánh giá cao những ai đã triển khai các chương trình cho phụ nữ và bé gái bị bạo lực. Chúng tôi được cổ vũ do vai trò  của nam giới và các em trai trong phòng chống bạo lực phụ nữ ngày càng được chú ý và sự gắn kết giữa bạo lực giới với sự lây truyền đại dịch HIV/AIDS.

Hôm nay, chúng tôi kêu gọi tất cả chính phủ và quốc hội các nước hiện vẫn chưa thông qua luật, chính sách và các chương trình đảm bảo sự đáp ứng đối với các nạn nhân và tích cực giám sát tiến độ đã đạt được. Có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và chúng ta cần chia sẻ những kinh nghiệm tốt đẹp nhất. Sự thành công của chúng ta trong việc gìn giữ được hoà bình, an ninh và đưa sự đói nghèo trở thành câu chuyện lịch sử phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong việc chấm dứt phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và các em gái.<

LÊ THỊ THIÊM

            Dịch theo tài liệu của UNFPA